Aktualności

Autobusy do ECS

2017-09-12

W drugim dniu Konferencji (12.09) dla uczestników zostaną przygotowane autobusy jadące do ECS. Autobus będą podstawione przy parkingu przy ulicy Fiszera 15, i odjadą o 17.30

Transmisja w Internecie

2017-09-08

Tak jak w poprzedniej edycji Infobaz tak i teraz zespół Telewizji TASK przygotowuje transmisję obrad na żywo w Internecie. Transmisja będzie dostępna na stronie TV TASK oraz na kanale YouTube telewizji TASK

Szczegóły transmisji na stronie https://infobazy.gda.pl/transmisja/

Warunki do prezentacji

2017-09-08

Ze względu na transmisję internetową, prelegenci korzystają tylko i wyłącznie z komputera zapewnionego przez organizatorów, zaopatrzonego w zdalny pilot do zmieniania slajdów. Użycie własnego komputera nie będzie możliwe!!!

Do dyspozycji prelegentów będzie silny laptop z Windows 7. Zainstalowane oprogramowanie do prezentacji :

 • Microsoft Office 2013,
 • Acrobat Reader,
 • VLC Media Player

Na komputerze będzie dostępny internet.

Rekomendowany format prezentacji to PowerPoint lub PDF. Wymagana formatka prezentacji: 4:3 lub 16:9. Prezentacje bezwzględnie (w wersji ostatecznej) muszą być dostarczone przed rozpoczęciem sesji, z informacją o potencjalnych plikach multimedialnych (audio / video) zamieszczonych w prezentowanym materiale.

Parkowanie i plan sytuacyjny Konferencji kampusu PG

2017-09-08

Prezentujemy mapkę kampusu PG z naniesionymi istotnymi punktami Konferencji.

Parking dla gości Politechniki i Uczestników Konferencji znajduje się przy ulicy gen. Fishera 15, na wprost gmachu IMP PAN. Wjazd na hasło "Infobazy". Parking będzie czynny w godzinach trwania Konferencji na PG i do zakończenia kolacji na dziedzińcu Heweliusza, do godz. 22.

Patronat Ministra Nauki

2017-07-17

Z ogromną statysfakcją informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin objął patronatem honorowym wydarzenie INFOBAZY 2017.

Wstępny program

2017-06-30

Na stronie WWW Konferencji Infobazy publikujemy program Konferencji. Ma on na razie wstępny charakter, mogą w nim wystąpić niewielkie zmiany.

Niższa opłata konferencyjna

2017-05-22

Informujemy, że dzięki dotacjom sponsorów mogliśmy obniżyć opłatę za uczestnictwo w Konferencji do kwoty 700 PLN (przy płatności do 30 czerwca). Osoby, które dokonały już opłaty, otrzymają zwrot nadwyżki. W ciągu najbliższych dni roześlemy drogą elektroniczną odpowienie dokumenty.

Przebieg Konferencji

2017-05-22

Konferencja rozpocznie się 11 września 2017 r. Rejestracja Uczestników odbywać się będzie od godz. 11:00 w holu Wydziału ETI (nowy budynek) Politechniki Gdańskiej. Pierwszy i drugi dzień (11-12 września) obrad odbędzie się w audytorium na Politechnice Gdańskiej, trzeci dzień (13 września) w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie Konferencji.

Na chwilę obecną przewidujemy sześć sesji naukowych:

 • Rozwój bibliotek cyfrowych
 • Otwarta nauka na wyższych uczelniach
 • Big data dla zastosowań medycznych
 • Big data w naukach przyrodniczych
 • Zarządzanie chmurą obliczeniową
 • Wydobywanie wiedzy dla gospodarki morskiej

cztery referaty plenarne:

 • Prof. Jacek Żurada, czł. zagr. PAN, Life Fellow IEEE: "Inicjatywy IEEE w zakresie nowych technologii, wielkich baz danych, powtarzalnych badań i publikacji"
 • Prof. Henryk Rybiński z Politechniki Warszawskiej: "OMEGA-PSIR – nowe podejście do uczelnianych systemów informacji naukowej"
 • Prof. Mirosława Ostrowska z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie: "SatBałtyk – wiedza, dane i informacja o ekosystemie Morza Bałtyckiego"
 • Prof. Henryk Krawczyk, Prof. Andrew Targowski: "Kierunki rozwoju społeczeństwa informatycznego; od danych poprzez wiedzę do mądrości"

oraz dwie imprezy towarzyszące:

 • 11 września - kolacja na reprezentacyjnym Dziedzińcu Heweliusza (Politechnika Gdańska), uatrakcyjnioną występem wieloosobowego Chóru Zawisza Czarny - szanty w wykonaniu ok. 30 osób!
 • 12 września - zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku oraz kolacja w tym wyjątkowym miejscu.

Termin referatów - jeszcze kilka dni

2017-04-28

Termin zgłaszania referatów zostaje wydłużony jeszcze o kilka dni - do 7 maja. Szczegółowy harmonogram przygotowań do Konferencji znajduje się w zakładce Dla uczestników

Zmiana terminu zgłaszania referatów

2017-03-28

Ze względu na duże zainteresowanie Konferencją, Komitet Organizacyjny zdecydował się przesunąć termin zgłaszania referatów i nadsyłania streszczeń do 28 kwietnia. Szczegółowy harmonogram przygotowań do Konferencji znajduje się w zakładce Dla uczestników

Referaty plenarne

2016-03-20

Tradycją konferencji Infobazy jest zapraszanie znamienitych wykładowców do wygłoszenia referatów plenarnych otwierających sesje naukowe. Z przyjemnością zawiadamiamy, że trzech wykładowców potwierdziło już tematy swoich wystąpień plenarnych. Są to:

 • Prof. Jacek Żurada, czł. zagr. PAN, Life Fellow IEEE: "Inicjatywy IEEE w zakresie nowych technologii, wielkich baz danych, powtarzalnych badań i publikacji"
 • Prof. Henryk Rybiński z Politechniki Warszawskiej: "OMEGA-PSIR – nowe podejście do uczelnianych systemów informacji naukowej"
 • Prof. Mirosława Ostrowska z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie: "SatBałtyk – wiedza, dane i informacja o ekosystemie Morza Bałtyckiego"

Patronat KI PAN

2017-03-06

Miło nam poinformować, że Konfrencję Infobazy 2017 swym patronatem objął Komitet Informatyki Polskiej Akademii Nauk

Zaproszenie

2016-11-30

Z przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w ósmej konferencji naukowej INFOBAZY 2017 – Bazy Danych dla Nauki – dane, wiedza, e-usługi – organizowanej w Gdańsku w dniach 11 – 13 września 2017 r. Tematyka konferencji skoncentrowana jest na:

 • otwartości danych i wiedzy w nauce;
 • dużych zbiorach danych (Big Data) w środowiskach wirtualnych;
 • e-usługach dla instytucji badawczych, uczelni i administracji.

Konferencja jest kontynuacją konferencji po raz pierwszy zorganizowanej w roku 1997 – INFOBAZY’97. Celem Konferencji jest integracja środowisk naukowych wokół problematyki przetwarzania zbiorów danych oraz analiza kierunków prac związanych z tworzeniem naukowych baz danych, jak również ich udostępnienia i wykorzystania. Tematyka konferencji będzie się koncentrować na bazach technicznych, fizykochemicznych, przyrodniczych, społecznych, medycznych, ekonomicznych, humanistycznych i bibliotecznych. Celem jest również promocja nauki polskiej i jej integracja z europejskim obszarem badawczym, a w szczególności prezentacja referatów o tematyce przetwarzania danych opracowanych w ramach programów ramowych UE, wystąpienia związane z narzędziami do tworzenia baz danych, przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data) i portali informacyjnych.

Data modyfikacji: 2017-09-12 16:00