IV KRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWA
INFOBAZY 2005 BAZY DANYCH DLA NAUKI
25 - 27.09.2005, Gdańsk

WAŻNE INFORMACJE

Konferencja odbędzie się w Akademii Muzycznej w Gdańsku (lokalizacja) w dniach 25 - 27 września 2005 roku.

Lokalizacja, dojazd, wyposażenie prezentacyjne, Internet

Zapraszamy do zapoznania się opisem dojazdu do miejsca Konferencji oraz z wyposażeniem prezentacyjnym i internetowym.

Terminy:

10 czerwca 2005 r. - termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji, tytułów i krótkich streszczeń referatów drogą elektroniczną.
15 czerwca 2005 r. - potwierdzenie przyjęcia referatu.
30 czerwca 2005 r. - termin dostarczenia drogą elektroniczną pełnych tekstów referatów.
31 lipca 2005 r. - termin wniesienia opłaty konferencyjnej w wysokości 500 zł (po tym terminie koszt uczestnictwa wynosi 600 zł).

Rejestracja i opłata konferencyjna:

Rejestracja uczestnictwa w Konferencji odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną. Informacje dla Uczestników Konferencji, szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy i do rezerwacji hotelu będą dostępne pod adresem: www.infobazy.gda.pl.

Opłata konferencyjna pokrywa koszty organizacji Konferencji, w tym druk materiałów oraz organizację imprez towarzyszących, natomiast nie obejmuje noclegów. Opłatę należy wnieść na poniżej podane konto a kopię przelewu (może być zeskanowany dokument w formie elektronicznej) przesłać na adres Organizatora.

Politechnika Gdańska Bank Zachodni WBK S.A. I/O Gdańsk Nr 41 1090 1098 0000 0000 0901 5569
z dopiskiem "Numer zadania 012236" i nazwiskiem osoby, za którą jest uiszczona opłata

Zakwaterowanie:

Proponujemy Państwu zakwaterowanie w hotelach Akademii Muzycznej:

 • MUZYK
  • pokój 1-osobowy 145 zł/doba,
  • pokój 2-osobowy 220 zł/doba (110/osobę);
 • MUZYK II
  • pokój 1-osobowy 110 zł/doba,
  • pokój 2-osobowy 160 zł/doba (80/osobę).

W cenę pokoju wliczone jest śniadanie. Podane ceny są preferencyjne dla Uczestników Konferencji przy rezerwacji hotelu dokonanej do 31 lipca 2005 r. Opłatę za hotel można będzie uiścić na miejscu.

Adres kontaktowy:
Dom Muzyka
ul. Łąkowa 1-2,
80-743 Gdańsk
tel. (48 58) 326 06 00, fax. (48 58) 326 06 01
e-mail: biuro@dom-muzyka.pl http://www.dom-muzyka.pl/

Referaty, streszczenia publikacje

Streszczenia referatów zaakceptowanych przez Radę Programową Konferencji opublikowane zostaną na stronach internetowych Konferencji http://infobazy.task.gda.pl/. Teksty referatów zrecenzowane i zaakceptowane przez Radę wydane zostaną w postaci materiałów konferencyjnych w formie drukowanej i elektronicznej.

Teksty streszczeń i następnie referatów należy zgłaszać drogą elektroniczną po zarejestrowaniu uczestnictwa w Konferencji.

Przewidujemy organizację sesji plenarnych, specjalistycznych, jak i plakatowych w zależności od tematyki zgłaszanych referatów. Decyzję o przydziale do poszczególnych sesji tematycznych podejmie Rada Programowa.

Wybrane artykuły, reprezentujące odpowiedni poziom naukowy, zostaną opublikowane w specjalnym zeszycie TASK QUARTERLY w języku angielskim.

Format streszczeń

 • objętość streszczenia nie powinna przekraczać 1 strony formatu A4,
 • wysokości pisma 12pt, pojedyńczy odstęp między wierszami, marginesy 2,5cm,
 • streszczenie powinno zawierać tytuł oraz nazwiska autorów,
 • preferowany format pliku to RTF,
 • nazwa pliku powinna zaczynać się od nazwiska głównego autora i powinna zawierać istotne elementy tytułu referatu. Długość nazwy pliku nie powinna przekraczać 60 znaków.

Format referatów

 • Referaty wraz z rysunkami i streszczeniem winny mieścić się na 4 - 6 stronach formatu A4.
 • nazwa pliku powinna zaczynać się od nazwiska głównego autora i powinna zawierać istotne elementy tytułu referatu. Długość nazwy pliku nie powinna przekraczać 60 znaków.

Szczegółowa instrukcja dla autorów dotycząca formatu publikacji: HTML | Dokument Worda

Organizator Konferencji

Centrum Informatyczne TASK, Politechnika Gdańska
ul G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk
tel.: (48 58) 347 24 11, fax: (48 58) 347 10 06
e-mail: office@task.gda.pl; http://infobazy.task.gda.pl

Kontakt

Sprawy organizacyjne:

e-mail: infobazy@task.gda.pl
Ewa Politowska tel.: (48 58) 348 60 85
Bartosz Pliszka

Rada programowa:

Antoni Nowakowski e-mail: antowak@pg.gda.pl
tel. (48 58) 347 27 85, 347 26 45
© CI TASK 2005