IV KRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWA
INFOBAZY 2005 BAZY DANYCH DLA NAUKI
25 - 27.09.2005, Gdańsk

Kontakt

Sprawy organizacyjne:

e-mail: infobazy@task.gda.pl
Ewa Politowska tel.: (48 58) 348 60 85
Bartosz Pliszka

Rada programowa:

Antoni Nowakowski e-mail: antowak@pg.gda.pl
tel. (48 58) 347 27 85, 347 26 45
© CI TASK 2005