IV KRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWA
INFOBAZY 2005 BAZY DANYCH DLA NAUKI
25 - 27.09.2005, Gdańsk

Aktualności

Zdjęcia z Konferencji
2005-09-29 14:10

Prezentujemy galerię zdjęć z części sesji i imprez Konferencji.

Zachęcamy osoby mające własne fotografie z Konferencji do nadsyłania zdjęć w celu umieszczenia ich w naszej galerii lub do nadesłania odnośników do własnych galerii. Nasz adres: infobazy@task.gda.pl


IV Koferencja Infobazy zakończona
2005-09-27 18:10

IV Krajowa Konferencja Naukowa "Infobazy 2005 - Bazy Danych dla Nauki" dobiegła końca.


Rozpoczęcie konferencji
2005-09-26 15:10

Przemówienia przedstawicieli władz Akademii Muzycznej, Politechniki Gdańskiej, Instytutu Oceanologii PAN, oraz Centrum Informatycznego TASK rozpoczęły wczoraj VI Krajową Konferencję Naukową Infobazy 2005 - Bazy Danych dla Nauki". Rozpoczęcie uświetnił koncert fortepianowy w wykonaniu młodego pianisty Kiryła Keduka z Akadmii Muzycznej w Gdańsku.


Lista uczestników
2005-09-23 09:50

Do rozpoczęcia konferencji pozostało juz tylko kilkadziesiąt godzin. Dotychczas chęć udziału w konferencji wyraziło ponad sto osób z całego kraju. Publikujemy listę osób osób które deklarują udział w spotkaniu.


Prezentacje
2005-09-22 15:50

Prelegentów informujemy, że prezentacje odtwarzane z komputera Organizatorów należy dostarczyć przed sesją do osoby obsługującej komputer na płycie CD, DVD, dyskietce lub pamięci USB. Istnieje też możliwość przesłania prezentacji pocztą elektroniczą na adres infobazy@task.gda.pl pod warunkiem, że plik nie przekracza rozmiaru 15 MB. Prezentacje można przysyłać do soboty, do godziny 16. Prosimy o nazywanie plikow w następujący sposób:


Identyfikator_Nazwisko-prelegenta_Tytul
np. M1_Kowalski_Naukowe_bazy_danych_Instytutu_Geologii.ppt Identyfikatory prezentacji można znaleźć w programie konferencji.

Podczas sesji będzie możliwość podłączenia własnego laptopa do rzutnika. Zalecamy również zgłoszenie chęci podłącznenia przed sesją w celu ustalenia zgodności sprzętu i rozdzielczości ekranu.


Lokalizacja, dojazd, wyposażenie prezentacyjne, Internet
2005-09-21 12:50

Zapraszamy do zapoznania się opisem dojazdu do miejsca Konferencji oraz z wyposażeniem prezentacyjnym i internetowym.


Wstępny program
2005-08-09 17:00

Informujemy, że jest juz dostępny wstępny program Konferencji wraz z tematami wystąpień. Program może ulec jeszcze pewnym niewielkim zmianom o czym będziemy informowali.


Obniżona opłata
2005-07-27 14:00

Uprzejmie informujemy, że jeszcze do 31 lipca można skorzystać z obniżonej opłaty konferencyjnej w wysokości 500 PLN. Po tym terminie opłata wynosi 600 PLN. Wszystkich, którzy jeszcze nie opłacili swojego uczestnictwa, a chcieliby wziąść udział w Konferencji zachęcamy do rejestracji i wniesienia opłaty.


Teksty referatów do druku - ostateczny termin
2005-06-28 09:10

Przypominamy że ostateczny termin dostarczania pełnych tekstów referatów upływa 30 czerwca br. Wskazówki o sposobie redakcji tekstu można znaleźć w dziale ważne informacje. Prosimy o dołaczanie plików z referatami do zgłoszenia streszczenia w swoim profilu.


Pełne teksty referatów
2005-06-01 12:50

Informujemy, że ostateczny i nieodwołalny termin dostarczania pełnych tekstów referatów upływa 30 czerwca br. Wskazówki o sposobie redakcji tekstu można znaleźć w dziale ważne informacje . Jednocześnie informujemy, że jeszcze do 10 czerwca można nadsyłać propozycje tematów wystąpień na konferencji.


Akceptacja referatów przesunięta
2005-05-19 13:50

Autorów nadesłanych tematów referatów infomrujemy, że w związku z przesunieciem terminu przyjmowania zgłoszeń zostaje również przesunięty termin potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Informacja o akceptacji tematu będzie podana na początku przyszłego tygodnia.


Termin zgłaszania referatów przesunięty na 15 maja
2005-05-02 15:20

W związku z licznymi zapytaniami zainteresowanych osób oraz krótkim przedziałem czasu między informajcą o Konferencji, a terminem zgłaszania referatów, Komitet Orgniazacyjny wraz z Radą Programową podjął decyzję o wydłużnieu okresu zgłaszania referatów i przesunął termin na 15 maja. Liczymy, że wszystkie zainteresowane osoby zdążą w tym czasie przygotować i przysłać streszczenia.


Termin zgłaszania referatów.
2005-04-27 12:15

Przypominamy tym wszystkim z Państwa, którzy chcieliby wygłosić referat na Konferencji Infobazy, że jeszcze do 30 kwietnia można nadsyłać tematy i krótkie streszczenia planowanych wykładów. Zachęcamy również do dokonywania rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy, który po dokonaniu podstawowej rejestracji umożliwia zgłoszenie referatu oraz wybranie opcji rezerwacji hotelu.


Wysyłanie zaproszeń
2005-03-30 09:15

Organizacja Konferencji wkroczyła w fazę rozsyłania zaproszeń . Został też uruchomiony formularz zgłoszeniowy. Zatem zapraszamy do rejestrowania swojego uczestnictwa w Konferencji oraz do nadsyłania tematów wystąpień.


Strona Konferencji wystartowała
2005-02-15 12:20

Od kilku tygodni trwają w TASKu intensywne działania organizacyjne związne z przygotowaniem IV Konferencji Naukowej INFOBAZY 2005 BAZY DANYCH DLA NAUKI. Efektem tego jest m.in. uruchomienie niniejszej strony WWW. Będą tu prezentowane najważniejsze informacje na temat konferencji, tutaj także, będzie dostępny elektroniczy formularz rejestracji uczestnictwa w Konferencji. Zachęcamy do regularnego śledzenia tej strony.


© CI TASK 2005