IV KRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWA
INFOBAZY 2005 BAZY DANYCH DLA NAUKI
25 - 27.09.2005, Gdańsk

Program konferencji

NIEDZIELA - 25.09.2005
14:00-18.00 Recepcja uczestników
18:00-18.30 OTWARCIE KONFERENCJI

Wystąpienia oficjalne

  • prof. Bogdan Kułakowski, Rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku,
  • prof. Romuald Szymkiewicz, Prorektor Politechniki Gdańskiej,
  • prof. Henryk Krawczyk, Przewodniczący Rady Naukowej TASK,
  • mgr inż. Mścisław Nakonieczny, Dyrektor Centrum Informatycznego TASK,
  • prof. Stanisław Massel, Dyrektor Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
WYSTĄPIENIA PLENARNE i PREZENTACJE

Prowadzący: prof. Jerzy Dera

1 18.30-18.50 O1 Antoni Nowakowski CODATA - cele i zadania
2 18.50-19.30 O2 Krzysztof Goczyła Ontologie jako metoda reprezentacji wiedzy
20.00- KONCERT I UROCZYSTA KOLACJA
PONIEDZIAŁEK - 26.09.2005
REFERAT PLENARNY

Prowadzący: prof. Juliusz L. Kulikowski

3 8.45-9.30 O3 Marek Niezgódka Biblioteka Wirtualna Nauki
BAZY BIBLIOTECZNE

Prowadzący: dr Jurand Czermiński

4 9.30 - 9.45 B1 Tomasz Wolniewicz Koszt popularności katalogów bibliotecznych w Polsce
5 9.45-10.00 B2 Henryk Hollender Uniwersalne biblioteki cyfrowe w Polsce: problemy strategii, napełnienia i dostępu
6 10.00-10.15 B3 Maria Burchard Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT - ogólnopolskie współkatalogowanie i centralna informacja
7 10.15-10.30 B4 Dariusz Kuźmiński TDNet's eResource Manager - dostęp do czasopism elektronicznych poprzez portal wyszukiwania zespolonego
8 10.30-10.45 B5 Cezary Mazurek, Maciej Stroiński, Marcin Werla Wdrażanie regionalnych bibliotek cyfrowych w sieci PIONIER w oparciu o środowisko dLibra
9 10.45-11.00 B6 Sebastian Ryszard Kruk, Marcin Synak, Wojciech Jędruch JeromeDL, MarcOnt, FOAFRealm - Technologie Semantyczne dla Bibliotek Cyfrowych
10 11.00-11.15 B7 Anna Kwapich Dostęp on-line do światowych zasobów informacji patentowej
11 11.15-11.30 B8 Bożena Bednarek-Michalska Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa (KPBC) Projekt 2003-2006
KAWA
BAZY BIBLIOTECZNE c.d.

Prowadzący: dr Henryk Hollender

12 11.45-12.00 B9 Ewa Dobrzyńska-Lankosz, Bogusława Macheta Akademicka Biblioteka Cyfrowa AGH
13 12.00-12.15 B10 Ewa Lewandowska Wdrożenie nowej implementacji aplikacji WEBLIS w Zakładzie Informacji Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa
14 12.15-12.30 B11 Lech Zięborak, Michał Przyłucki Biblioteki cyfrowe budowane w oparciu o oprogramowanie JeromeDL
15 12.30-12.45 B12 Lidia Derfert-Wolf BazTech - baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych
16 12.45-13.00 B13 Zofia Kasprzak, Piotr Rogacki Bibliograficzna baza danych AGRO. Stan i perspektywy do 2010 roku
17 13.00-13.15 B14 Dorota Tkaczyk, Andrzej Padziński Wirtualny Katalog Lubelskich Bibliotek Naukowych
18 13.15-13.30 B15 Wanda Matwiejczuk, Barbara Orłowska Wychowanie, opieka i edukacja w bazie danych PEDAGOG
19 13.30-13.45 B16 Aureliusz Potempa, Krzysztof Dradra Serwis tematyczny "Ekonomia on-line" - koncepcja, realizacja, narzędzia informatyczne
OBIAD
WYSTĄPIENIA PROMOCYJNE

Prowadzący: mgr inż. Mścisław Nakonieczny

21 14.45-15.00 P1 Paweł Gepner, Intel Corporation Dwurdzeniowość i współbieżność - wiodący trend w budowie nowej generacji platformy sprzętowej
21.b 15.00-15.15 P3 Piotr Skirski, Cisco Systems Polska Bezpieczny Transport Danych w ujęciu Data Center / MAN
21 15.15-15.30 P2 Artur Wroński, IBM Polska DB2 Viper - hybrydowy silnik XML
22 15.30-15.45 Zbigniew Swoczyna, Sun Microsystems Poland) Cykl życia danych - współczesne systemy archiwizacji
20 15.45-16.00 Norbert Meyer Koncepcja Krajowego Magazynu Danych w sieci PIONIER
16.00-16.45 DYSKUSJA OKRĄGŁEGO STOŁU - Rozproszone przechowywanie i wyszukiwanie danych
KAWA
BAZY TECHNICZNE

Prowadzący: prof. Stanisława Kluska-Nawarecka, prof. Zbigniew Moser

24 17.00-17.15 T1 Zbigniew Fąfara, Agnieszka Leś, Łukasz Buczyński Wykorzystanie systemu bazy danych przy obsłudze podziemnego magazynu gazu
25 17.15-17.30 T2 Zbigniew Fąfara, Daniel Englot Aplikacja bazodanowa do monitorowania pracy podziemnego magazynu gazu
26 17.30-17.45 T3 Zbigniew Moser, Władysław Gąsior, Adam Dębski Baza danych właściwości fizycznych lutowi bezołowiowych - eksperyment a modelowanie
27 17.45-18.00 T4 Henryk Szarski, Barbara Urbańczyk Ogólnopolskie Konsorcjum Chemical Abstracts - sześcioletnie doświadczenia Biblioteki Politechniki Wrocławskiej
28 18.00-18.15 T5 Stanisława Kluska-Nawarecka, Dorota Wilk-Kołodziejczyk Techniczne aspekty tworzenia modułów wiedzy o wadach wyrobów metalowych
19.00- UROCZYSTA KOLACJA W MUZEUM MORSKIM
WTOREK - 27.09.2005
REFERAT PLENARNY

Prowadzący: prof. Jerzy Dera

29 8.45-9.30 O4 Juliusz L. Kulikowski Podstawy strukturalnego opisu zasobów rozproszonych baz wiedzy
NARZĘDZIA BAZODANOWE

Prowadzący: prof. Stanisław Wrycza

30 9.30-9.45 N1 Andrzej Koziara Rola służb informatycznych w tworzeniu bezpiecznego środowiska dla budowy i użytkowania specjalistycznych baz danych.
31 9.45-10.00 N2 Paweł Czarnul, Paweł Buszkiewicz, Michał Klawikowski, Michał Bajor, Anna Banaszczyk, Marcin Fiszer, Marcin Frączak, Jacek Rakiej, Katarzyna Ramczykowska, Krzysztof Suchcicki Efektywne i bezpieczne zarządzanie i przechowywanie danych o użytkownikach, usługach i klastrach w systemie BeesyCluster
32 10.00-10.15 N3 Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof Wyrzykowski Rola i funkcje diagramów harmonogramowania w modelowaniu systemów informatycznych z wykorzystaniem języka UML 2
33 10.15-10.30 N4 Maja Górecka-Wolniewicz Zastosowanie mechanizmów jednokrotnego logowania i systemów autoryzacji użytkowników do obsługi dostępu do baz danych i chronionych zasobów danych
34 10.30-10.45 N5 Kamil Bielecki, Marcin Wichorowski Akwizycja i przetwarzanie danych w bazie naukowej IOPAN
35 10-45-11.00 N6 Kamil Bielecki, Marcin Wichorowski Zastosowanie XML/XSLT w naukowych bazach danych.
KAWA
BAZY MEDYCZNE

Prowadzący: prof. Zdzisław S. Hippe

36 11.15-11.30 M1 Jolanta Przyłuska Naukowe bazy danych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
37 11.30-11.45 M2 Bartosz Karczewski, Jacek Rumiński, Grzegorz Mincewicz, Agnieszka Aloszko, Grzegorz Krzykowski Składowanie i analiza obrazów HRCT płuc
38 11.45-12.00 M3 Jacek Rumiński Zastosowanie XML w przetwarzaniu i wizualizacji informacji z radiologicznych baz danych
39 12.00-12.15 M4 Marcin Czajka, Jacek Rumiński Ciągły dostęp do informacji dla mobilnych użytkowników, na przykładzie aplikacji dla lekarzy rodzinnych
39.a 12.15-12.30 M5 Zdzisław S. Hippe, Łukasz Piątek Z badań nad bazą symulowanych obrazów medycznych
BAZY ARTYSTYCZNE

Prowadzący: dr Marek Średniawa

40 12.30-12.45 A1 Agnieszka Seidel-Grzesińska Dobra kultury on-line - przesłanki i bariery udostępniania informacji o polskim dziedzictwie kulturowym w Internecie
41 12.45-13.00 A2 Jarosław Czembrowski Internetowa Baza Filmu Polskiego. Próba stworzenia filmografii narodowej
42 13.00-13.15 A3 Tomasz Kwiatkowski Baza danych: "AUTOGRAF"
43 13.15-13.30 A4 Mariusz Szwoch, Anna Michalska Interaktywna biblioteka cyfrowa dokumentów muzycznych
OBIAD
BAZY KATALOGOWE i NARZĘDZIA

Prowadzący: dr Krzysztof Goczyła, dr Jacek Wyrwiński

44 14.30-14.45 K1 Tomasz Dunin-Wąsowicz Problemy wyszukiwania informacji w tekstach administracyjnych publikowanych w Internecie
45 14.45-15.00 K2 Andrzej Koziara, Ewa Magiera Model centralnego projektowania i wdrażania systemów informatycznych wspomagających proces działania państwowych szkół wyższych
46 15.00-15.15 K3 Elżbieta Czerwińska, Anna Kmiecik Bank informacji o pracach i propozycjach tematów prac dyplomowych tworzony w Politechnice Opolskiej - platforma wspomagająca Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
47 15.15-15.30 K4 Wiesław Lubaszewski, Marek Gajęcki Słowniki komputerowe nowej generacji
48 15.30-15.45 K5 Wiktor Dernowicz Słownik semantyczny - komputerowy system obsługi
49 15.45-16.00 K6 Michał Małecki, Paweł Spychała, Marcin Wolski, Cezary Mazurek Integracja biologicznych baz danych z rozproszonymi zasobami Systemu Zarządzania Danymi w środowisku gridowo-portalowym
50 16.00-16.15 K7 Piotr Cichociński, Piotr Parzych Zastosowanie baz danych Systemów Informacji Geograficznej do wyceny nieruchomości
51 16.15-16.30 K8 Piotr Przezdziecki Zagadnienie zarządzania trójwymiarową informacją przestrzenną i integracji systemów GIS, baz danych i metabaz w geologii morza
16.30-16.45 ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI
© CI TASK 2005