IV KRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWA
INFOBAZY 2005 BAZY DANYCH DLA NAUKI
25 - 27.09.2005, Gdańsk

Patronat Konferencji

Prof. Michał KleiberMinister Nauki i Informatyzacji
Prof. Janusz RachońRektor Politechniki Gdańskiej
Prof. Waldemar WojtalRektor Akademii Muzycznej w Gdańsku
Prof. Juliusz KulikowskiPrzewodniczący Polskiego Komitetu
Narodowego CODATA przy Prezydium PAN

^ do góry


Rada Programowa

Antoni Nowakowski Politechnika Gdańska, CODATA -- przewodniczący
Daniel Bem Politechnika Wrocławska
Leon Bobrowski Politechnika Białostocka
Jurand Czermiński Uniwersytet Gdański
Jerzy Dera Instytut Oceanologii PAN, Sopot
Krzysztof Goczyła Politechnika Gdańska
Zdzisław Hippe PKN CODATA, Rzeszów
Henryk Hollender Politechnika Warszawska
Michał Jagiełło Biblioteka Narodowa
Edward Kącki PKN CODATA, Łódź
Henryk Krawczyk Politechnika Gdańska
Stanisław Kozielski Politechnika Śląska
Andrzej Mączyński Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
Tadeusz Morzy Politechnika Poznańska
Zbigniew Moser Inst. Metalurgii i Inż. Materiałowej PAN, Kraków
Marek Niezgódka Uniwersytet Warszawski
Jarosław Rybicki Centrum Informatyczne TASK
Henryk Rybiński Politechnika Warszawska
Andrzej Stepnowski Politechnika Gdańska
Marek Średniawa Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk
Andrzej Świerniak Politechnika Śląska
Ryszard Tadeusiewicz Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Jan Węglarz Politechnika Poznańska
Józef Woźniak Politechnika Gdańska
Stanisław Wrycza Uniwersytet Gdański

^ do góry


Komitet Organizacyjny

Mścisław NakoniecznyCentrum Informatyczne TASK
Jacek WyrwińskiInstytut Oceanologii PAN Sopot
Tadeusz RadomskiPolitechnika Gdańska
Henryk MączkaAkademia Muzyczna w Gdańsku
Zbigniew RuszczykUniwersytet Gdański
Bartosz PliszkaCentrum Informatyczne TASK
Ewa PolitowskaCentrum Informatyczne TASK
Dariusz KlimowiczCentrum Informatyczne TASK
Irena GodończukCentrum Informatyczne TASK

^ do góry

© CI TASK 2005