IV KRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWA
INFOBAZY 2005 BAZY DANYCH DLA NAUKI
25 - 27.09.2005, Gdańsk

ZAPROSZENIE

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w czwartej konferencji naukowej INFOBAZY2005 BAZY DANYCH DLA NAUKI, organizowanej tradycyjnie w Gdańsku przez CI TASK pod patronatem Ministra Nauki i Informatyzacji, Rektora Politechniki Gdańskiej, Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku i Przewodniczącego Polskiego Narodowego Komitetu CODATA przy Prezydium PAN.

Celem konferencji jest realizacja założeń programu rozwoju usług informatycznych, zgodnie z programami e-Polska - Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006 oraz "PIONIER: Polski Internet Optyczny Zaawansowane Aplikacje, Usługi i Technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego". W szczególności chodzi o upowszechnienie informacji i prezentację aktualnych osiągnięć w tworzeniu i udostępnianiu baz danych dla nauki oraz nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy środowiskiem nauki a społeczeństwem, w tym z administracją państwową i regionalną. Liczymy, że Konferencja stanie się żywym forum dyskusyjnym, które zaowocuje szeregiem wspólnych inicjatyw oraz nowych projektów badawczych i wdrożeniowych.

Tematyka sesji naukowych obejmuje bazy danych: przyrodnicze (w tym GIS), z dziedziny nauk o ziemi, meteorologiczne, rolnicze, medyczne, fizyko-chemiczne, biochemiczne, techniczne i ekonomiczne, historyczno-humanistyczne i muzealne, artystyczne, biblioteczne, bazy wiedzy o nauce, a także zagadnienia dotyczące konstrukcji baz internetowych, rozproszonych i multimedialnych. W tym roku zapraszamy dodatkowo na specjalną sesję dotyczącą baz administracyjnych i biznesowych, w szczególności poświęconą aspektom narzędziowym i bezpieczeństwa takich baz. Odrębną sesję będzie stanowiła prezentacja firm oferujących narzędzia do tworzenia baz danych - sprzęt oraz oprogramowanie. Przewidujemy organizację forum dotyczącego współpracy nauka administracja gospodarka.

© CI TASK 2005