V KRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWA
Infobazy 2008
ORGANIZATORZY
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IOPAN)
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN)
TASK - logo
Centrum Informatyczne TASK
Politechnika Gdańska - logo
Politechnika Gdańska
Katedra Inżynierii Biomedycznej PG - logo
KIB PG
Sopot, 15-17 października 2008
2008 © CI TASK