V KRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWA
INFOBAZY 2008 Systemy-Aplikacje-Usługi
15 - 17 października 2008r., Sopot

Program obrad

Środa, 15 października 2008 r.
13:00-17:00Recepcja Uczestników
17:00-17:30Otwarcie Konferencji
17:30-19:00 Referaty plenarne I, II i III
17:30-18:00 Grzegorz Żbikowski, Priorytety finansowania infrastruktury informatycznej nauki.
18:00-18:30 Robert Gelfeld, Utilizing National and International Systems, Applications and Services for the Information Community
18:30-19:00 Antoni Nowakowski, Perspektywy rozwoju naukowych baz danych – Informacja Naukowa dla Społeczeństwa
19:00-22:00 Spotkanie towarzyskie - "Średniowieczna Biesiada na Grodzie", Sopot
Czwartek, 16 października 2008 r.
08:45-09:15Referat plenarny IV
08:45-09:15 Tadeusz Pankowski, Integracja danych naukowych – modele i techniki
09:15-11:15 Sesja naukowa I "Narzędzia bazodanowe"
09:15-09:30 Sławomir T. Wierzchoń, Mieczysław A. Kłopotek, Krzysztof Ciesielski, Dariusz Czerski, Michał Dramiński, System analizy strukturalnej kolekcji dokumentów
09:30-09:45 Sebastian Ryszard Kruk, Adam Gzella, Arkadiusz Kwoska, wezelki.pl - Wyszukiwanie, Przeglądanie i Współdzielenie Informacji z Wykorzystaniem Technologii Semantycznych i Społecznych
09:45-10:00 Anna Lenart, Bezpieczeństwo danych w systemach ERP
10:00-10:15 Jacek Maślankowski, Zastosowania systemów hurtowni danych w polskich organizacjach gospodarczych
10:15-10:30 Radosław Matusik, Rozproszone bazy danych
10:30-10:45 Renata Słota, Darin Nikolow, Jacek Kitowski, Wysokopoziomowe strategie replikacji danych dla potrzeb realizacji usług przechowywania danych dla Społeczeństwa Informacyjnego
10:45-11:00 Jacek Winiarski, Metoda wyznaczania ryzyka w procesie budowy baz danych
11:00-11:15 Jolanta Joszczuk–Januszewska, Rola baz danych w przetwarzaniu siatkowym
11:15-11:30Kawa
11:30-13:00 Sesja naukowa IIa "Bazy techniczne"
11:30-11:45 Jakub Reczycki, Jacek Rumiński, Opis słownikowy norm i rekomendacji
11:45-12:00 Piotr Zubielik, Marcin Lawenda, Zastosowanie programu Elektrowiz w systemie zarządzania danymi pomiarowymi
12:00-12:15 Barbara Namysłowska-Wilczyńska, Artur Wilczyński, Przestrzenne analizowanie i prognozowanie zjawisk na podstawie tematycznych baz danych z zastosowaniem metod geostatystycznych
12:15-12:30 Władysław Gąsior, Zbigniew Moser, Adam Dębski, Janusz Pstryś, SURDAT – baza eksperymentalnych i modelowych właściwości fizycznych stopów metali, potencjalnych zamienników lutów bezołowiowych
12:30-12:45 Krzysztof Malicki, Baza danych numerów telefonicznych i jej ekonomiczna wartość
12:45-13:00 Anna Adrian, Jarosław Durak, Dorota Wilk-Kołodziejczyk, Stanisława Kluska-Nawarecka, Hierarchizacja wiedzy technologicznej stosowanej w diagnostyce wad odlewniczych
13:00-14:00 Sesja naukowa IIb "Bazy medyczne"
13:00-13:15 Jacek Rumiński, Antoni Nowakowski, Automatyczna generacja ankiet dla potrzeb badań metodą delficką w projektach Foresight
13:15-13:30 Małgorzata Marciniak, Agnieszka Mykowiecka, Jakub Waszczuk, Automatyczne wypełnianie bazy danych pacjentów diabetologicznych na podstawie wypisów szpitalnych
13:30-13:45 Teresa Mroczek, Jerzy W. Grzymała-Busse, Zdzisław S. Hippe, Wiesław Paja, Adam Buciński, Agnieszka Strepikowska, Andrzej Tutaj, Baza udarów mózgu – ocena skali Glasgow i skali Rankina
13:45-14:00 Juliusz L. Kulikowski, Małgorzata Przytulska, Problemy użytkowania specjalistycznych biomedycznych baz danych obrazowych
14:00-14:45 Lunch
14:45-15:45Sesja promocyjna
14:45-15:05 Zbigniew Swoczyna, Sun Microsystems, O sensie wirtualizacji słów parę
15:05-15:25Krzysztof Góźdź, Hewlett-Packard Polska, Klaster obliczeniowy ze sklepu Internet'owego, macierz dyskowa z hipermarketu
15:25-15:45 Wojciech Mazurkiewicz, IBM Polska, Zarządzanie treścią czyli słów kilka o przechowywaniu, dystrybucji, integracji wszelkich typów treści cyfrowych, dostęp do nich i zarządzanie nimi.
15:45-16:45Sesja III – Obrady okrągłego stołu
15:45-16:00 Prowadzenie – A. Nowakowski, CODATA, Priorytety rozwoju baz danych i zasobów cyfrowych w służbie społeczeństwa
16:45-17:00Kawa
17:00-18:45Sesja naukowa IV "Bazy humanistyczne i artystyczne"
17:00-17:15 Anna Laszuk, Narodowy zasób archiwalny – źródła informacji
17:15-17:30 Marek Marzec, Hubert Wajs, Skarby Dziedzictwa Narodowego - cyfrowe kolekcje dokumentów archiwalnych w Portalu Polska.pl.
17:30-17:45 Agnieszka Seidel-Grzesińska, Ksenia Stanicka-Brzezicka, Polski tezaurus dla dziedzictwa kulturowego
17:45-18:00 Mariusz Szwoch, Anna Michalska, Moniuszko - interaktywna biblioteka cyfrowa dokumentów muzycznych
18:00-18:15 Krzysztof Tyburek, Waldemar Cudny, Witold Kosiński, Automatyczna klasyfikacja instrumentów szarpanych w multimedialnych bazach danych
18:15-18:30 Elżbieta Hajnicz, Grzegorz Murzynowski, Marcin Woliński, Anotatornia - lingwistyczna baza danych
18:30-18:45 Małgorzata Janiak, Bazy danych – kryteria estetyczne
19:00-23:00 Uroczysta kolacja - "Wieczór Morski w Gdyni" (żaglowiec "Dar Młodzieży", restauracja "Kapitan Cook")
Piątek, 17 października 2008 r.
08:45-09:15 Referat plenarny V
08:45-09:15 Jan Marcin Węsławski, OBIS – Ocean Biodiversity Information System – nowa era w biologii morza
09:15-10:30 Sesja naukowa V "Bazy przyrodnicze i GIS"
09:15-09:30 Izabela Śliż, Możliwości programów GIS w zakresie importu i eksportu danych przestrzennych zapisanych w formacie GML
09:30-09:45 Piotr Cichociński, Propozycja metod wyznaczania atrybutów nieruchomości dla baz danych wspomagających proces taksacji
09:45-10:00 Marcin Wichorowski, InterRisk - Usługi wspomagające zarządzanie kryzysowe w strefie morskiej i przybrzeżnej
10:00-10:15 Marek Zwierz, Baza danych dla heterogenicznego zbioru informacji środowiskowych
10:15-10:30 Sławomir Sagan, Narodowe Centrum Danych Oceanograficznych w Polsce - problemy i propozycje rozwiązań
10:30-10:45Kawa
10:45-13:00 Sesja naukowa VI "BWN"
10:45-11:00 Anna Domagalska, Biblioteki cyfrowe jako złożone przedsięwzięcie informatyczne
11:00-11:15 Agnieszka Lewandowska, Cezary Mazurek, Maciej Stroiński, Marcin Werla, Jan Węglarz, Federacja Bibliotek Cyfrowych w sieci PIONIER
11:15-11:30 Agnieszka Kasprzyk, Przepraszam, dokąd jedzie ten pociąg, lub o przydatności katalogu NUKAT
11:30-11:45 Maria Błażejewska, Joanna Kapusta, Elżbieta Karpińska-Pawlak, Bazy danych – chybiona inwestycja? Z doświadczeń Ośrodka Informacji Naukowej i Technicznej Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
11:45-12:00 Sebastian R. Kruk, Mariusz Cygan, Henryk Krawczyk, JeromeDL - System Zarządzania Bibliotekami Cyfrowymi z Wykorzystaniem Technologii Semantycznych i Społecznych
12:00-12:15 Pujanek Iwona, Korzystka Beata, Analizy cytowań w oparciu o indeksy cytowań zawarte w bazach Science Citation Index Expanded i Scopus
12:15-12:30 Henryk Szarski, Barbara Urbańczyk, Ogólnopolskie Konsorcjum Chemical Abstracts – dziewięć lat działalności i nowe perspektywy rozwoju
12:30-12:45 Adam Dudczak, Cezary Mazurek, Maciej Stroiński, Marcin Werla, Jan Węglarz, Scenariusze wykorzystania usług atomowych rozproszonych bibliotek cyfrowych
12:45-13:00 Marek Niezgódka, Infrastruktura zasobów wiedzy otwartej nauki: czyli o przyszłości programu BWN
13:00-14:00 Lunch
14:00-16:15 Sesja naukowa VII "Bazy biblioteczne"
14:00-14:15 Lidia Derfert-Wolf, BazTech - baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych
14:15-14:30 Mariola Augustyniak, Bazy własne biblioteki i ich znaczenie informacyjne na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
14:30-14:45 Bogusława Macheta, Akademicka Biblioteka Cyfrowa – KRAKÓW, międzyuczelniana biblioteka cyfrowa z dziedziny nauk technicznych i ekonomicznych
14:45-15:00 Ewa Lewandowska, Akcesja czasopism. Uzupełniający system dla Biblioteki Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa
15:00-15:15 Andrzej Koziara, Małgorzata Waga, Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach = Centrum Informacji Naukowej
15:15-15:30 Marianna Oklińska, Wanda Pochwatko-Kołodziejska, Barbara Barwiołek, Irena Walczak-Koperska, Tworzenie własnych systemów informacji w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego
15:30-15:45 Bożena Hakuć, Robert Szczodruch, Pomorska Biblioteka Cyfrowa dla regionu i kraju
15:45-16:00 Zofia Kasprzak, Renata Tomaszewska, Mariusz Polarczyk, Elementy marketingu i finansowania bazy AGRO
16:00-16:15 Małgorzata Jaworowska, Biblioteczny kurs on-line jako narzędzie wspierające katalog komputerowy biblioteki naukowej
16:15-16:30Podsumowanie i zamknięcie Konferencji
16:30 - 18:30

Wizyta w nowej siedzibie CI TASK - Politechnika Gdańska
Transfer do CI TASK – osoby zainteresowane zwiedzaniem Centrum proszone są o rezerwację miejsca w autobusie e-mailem: infobazy@task.gda.pl lub w recepcji Konferencji