V KRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWA
INFOBAZY 2008 Systemy-Aplikacje-Usługi
15 - 17 października 2008r., Sopot

Publikacje

Teksty referatów zrecenzowane i zaakceptowane przez Radę Programową Konferencji wydane zostaną w postaci materiałów konferencyjnych w formie drukowanej i elektronicznej. Streszczenia referatów opublikowane zostaną na stronach internetowych Konferencji http://infobazy.task.gda.pl/.

Teksty referatów należy dostarczyć drogą elektroniczną do 30 czerwca na 2008 r. poprzez system rejestracyjny konferencji

Objętość referatu nie powinna przekraczać 4-6 strony formatu A4 łącznie z rysunkami Preferujemy format RTF nadsyłanych tekstów.

Przewidujemy organizację sesji plenarnych i specjalistycznych zgodnie z temtyką zgłaszanych referatów. Decyzję o przydziale do poszczególnych sesji tematycznych podejmie Rada Programowa.

Autorzy wybranych prac zostaną poproszeni o przygotowanie rozdziałów monografii wydawanej po Konferecji. Wybrane prace zostaną też opublikowane w specjalnym zeszycie TASK QUARTERLY w języku angielskim.

Format streszczeń

  • objętość streszczenia nie powinna przekraczać 1 strony formatu A4,
  • wysokości pisma 12pt, pojedyńczy odstęp między wierszami, marginesy 2,5cm,
  • streszczenie powinno zawierać tytuł oraz nazwiska autorów,
  • preferowany format pliku to RTF,
  • nazwa pliku powinna zaczynać się od nazwiska głównego autora i powinna zawierać istotne elementy tytułu referatu. Długość nazwy pliku nie powinna przekraczać 60 znaków.

Format referatów

  • Referaty wraz z rysunkami i streszczeniem winny mieścić się na 4 - 6 stronach formatu A4.
  • nazwa pliku powinna zaczynać się od nazwiska głównego autora i powinna zawierać istotne elementy tytułu referatu. Długość nazwy pliku nie powinna przekraczać 60 znaków.

Szczegółowa instrukcja dla autorów dotycząca formatu publikacji: HTML | Dokument MS Word