V KRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWA
INFOBAZY 2008 Systemy-Aplikacje-Usługi
15 - 17 października 2008r., Sopot

Zaproszenie

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w piątej konferencji naukowej INFOBAZY 2008 Systemy, Aplikacje, Usługi, organizowanej tradycyjnie przez Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej i Katedrę Inżynierii Biomedycznej Politechniki Gdańskiej oraz Instytut Oceanologii PAN. Konferencja organizowana jest pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przy wsparciu Komitetu Narodowego CODATA przy Prezydium PAN.

Celem Konferencji jest realizacja założeń Programu Rozwoju Infrastruktury Informatycznej Nauki na lata 2007–2013 w zakresie baz danych i zawartości usług informatycznych. Tym razem uwaga skupiona jest na Systemach, Aplikacjach i Usługach dla Społeczeństwa Informacyjnego. Jednym z istotniejszych zadań jest wybór priorytetów finansowania projektów realizowanych ze środków strukturalnych, które w istotny sposób będą wspierać Program Rozwoju Infrastruktury Informatycznej Nauki. W szczególności chodzi o wizje dalszego rozwoju takich inicjatyw jak Biblioteka Wirtualna Nauki, ale też o upowszechnienie informacji i prezentację aktualnych osiągnięć w tworzeniu i udostępnianiu baz danych dla nauki oraz nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy środowiskiem nauki a społeczeństwem, w tym z administracją państwową i regionalną. Liczymy, że Konferencja stanie się żywym forum dyskusyjnym, które zaowocuje szeregiem wspólnych inicjatyw oraz nowych projektów badawczych i wdrożeniowych.

Tematyka sesji naukowych obejmuje bazy danych: przyrodnicze (w tym GIS), z dziedziny nauk o ziemi, meteorologiczne, rolnicze, medyczne, fizyko-chemiczne, biochemiczne, techniczne i ekonomiczne, historyczno-humanistyczne i muzealne, artystyczne, biblioteczne i bazy wiedzy o nauce. Konferencja obejmuje zagadnienia dotyczące konstrukcji baz internetowych, rozproszonych i multimedialnych, a także bezpieczeństwa zarówno baz jak i aspektów narzędziowych. Odrębną sesję będzie stanowiła prezentacja firm, m.in. oferujących narzędzia do tworzenia baz danych – sprzęt oraz oprogramowania. Przewidujemy organizację forum dotyczącego współpracy nauka – administracja – gospodarka.