V KRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWA
INFOBAZY 2008 Systemy-Aplikacje-Usługi
15 - 17 października 2008r., Sopot

Komitety

Patronat Konferencji

 • Prof. Barbara Kudrycka,
  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Prof. Henryk Krawczyk,
  Rektor Politechniki Gdańskiej
 • Prof. Janusz Rachoń,
  Senator RP
 • Prof. Michał Kleiber,
  Prezes PAN

Rada programowa

Przewodniczący

 • Prof. Antoni Nowakowski,
  Politechnika Gdańska

Członkowie

 • Prof. Marek Adamczewski,
  Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk
 • Daniel Bem,
  Politechnika Wrocławska, WCSS
 • Leon Bobrowski,
  Politechnika Białostocka
 • Tadeusz Czachórski,
  Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
 • Krzysztof Goczyła,
  Politechnika Gdańska
 • Zdzisław Hippe,
  WSIiZ Rzeszów
 • Michał Karoński,
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Zbigniew Kierzkowski,
  PKN CODATA, Politechnika Poznańska
 • Jacek Koronacki,
  Instytut Podstaw Informatyki PAN
 • Juliusz Lech Kulikowski,
  PKN CODATA, Warszawa
 • Mirosław Kutyłowski,
  Politechnika Wrocławska
 • Stanisław Massel,
  Instytut Oceanologii PAN, Sopot
 • Zbigniew Moser,
  Insytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków
 • Barbara Namysłowska-Wilczyńska,
  Politechnika Wrocławska
 • Marek Niezgódka,
  Uniwersytet Warszawski
 • Maria Orłowska,
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Jarosław Rybicki,
  Politechnika Gdańska
 • Andrzej Sokalski,
  Politechnika Wrocławska
 • Jolanta Stępniak,
  Politechnika Warszawska
 • Henryk Szymczak,
  Instytut Fizyki PAN
 • Romuald Szymkiewicz,
  Politechnika Gdańska
 • Jan Węglarz,
  Politechnika Poznańska, PCSS
 • Jan Marcin Węsławski,
  Instytut Oceanologii PAN, Sopot
 • Kazimierz Wiatr,
  Akademia Górniczo-Hutnicza, CYFRONET
 • Józef Woźniak,
  Politechnika Gdańska
 • Krzysztof Zieliński,
  Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 • Marian Zientalski,
  Politechnika Gdańska

Komitet Organizacyjny

Członkowie

 • Mścisław Nakonieczny,
  Centrum Informatyczne TASK
 • Jacek Wyrwiński,
  Instytut Oceanologii PAN
 • Rafał Tylman,
  Centrum Informatyczne TASK
 • Marcin Wichorowski,
  Instytut Oceanologii PAN
 • Małgorzata Górka,
  Instytut Oceanologii PAN
 • Jacek Rumiński,
  KIB Politechnika Gdańska
 • Anna Michalik,
  KIB Politechnika Gdańska
 • Bartosz Pliszka,
  Centrum Informatyczne TASK
 • Ewa Politowska,
  Centrum Informatyczne TASK
 • Irena Godończuk,
  Centrum Informatyczne TASK