Infobazy 2011 - streszczenia

Baza wiedzy Instytutu Techniki Budowlanej – udostępnienie potencjału naukowego ITB nauce i gospodarce.

Piotr Ozga, Zbigniew Szczurek

Instytut Techniki Budowlanej, Dział Informatyzacji, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

 

Referat prezentuje wybrane aspekty wdrożenia w Instytucie Techniki Budowlanej Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI ITB), mającego na celu udostępnienie potencjału naukowego i badawczego pracowników ITB dla świata nauki i gospodarki. Przedsięwzięcie to jest realizowane i współfinansowane w ramach projektu  POIG.02.03.00-00-016/08.

Opracowanie obejmuje w szczególności: