Program obrad

(ostatnie zmiany: 2011-09-02 16:30)

[ program ramowy | wersja mobilna ]

Poniedziałek 5. IX. 2011, obrady na Politechnice Gdańskiej

 

9:00–10:00 Recepcja Uczestników – hol nowego budynku WETI PG

 

10:00–10:30 Otwarcie Konferencji

10:30–13:00 Referaty plenarne I – III

 

10:30

Grzegorz Żbikowski

Reforma nauki a zasady finansowania infrastruktury informatycznej

prezentacja

11:00

Mścisław Nakonieczny, Jacek Wyrwiński, Antoni Nowakowski

Rozwój infrastruktury gromadzenia i wymiany informacji

prezentacja, prezentacja, prezentacja

11:30

Krzysztof Goczyła

Hurtownie danych – modele, techniki, zastosowania

prezentacja

12:00–12:15 Przerwa kawowa

 

12:15–13:30 Sesja naukowa I – Problemy ogólne, narzędzia i ich aplikacje

 

12:15

Katarzyna Mańkowska

Ocena zaawansowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej

prezentacja

12:30

Anna Domagalska

Model biznesowy jakości złożonego przedsięwzięcia informatycznego biblioteki cyfrowej

 

12:45

Henryk Krawczyk, Jerzy Proficz, Bartłomiej Daca

Przetwarzanie danych multimedialnych na klastrze komputerowym Galera

prezentacja

13:00

Marcin Wichorowski, Sławomir Sagan, Emilia Trudnowska

Agregacja i analiza danych heterogenicznych w systemie ZSPDO

prezentacja

13:15

Zygmunt Mazur, Teresa Mendyk-Krajewska, Hanna Mazur

Internetowe systemy bazodanowe – podatność na zagrożenia

 

13:30–14:30 Przerwa obiadowa

 

14:30–18:00 Sesja naukowa II Problemy ogólne, narzędzia i ich aplikacje

 

14:30

Michał Białoskórski, Dariusz Klimowicz, Mścisław Nakonieczny

System rejestracji strumieni multimedialnych wraz z rozproszoną bazą sesji wideokonferencyjnych

prezentacja

14:45

Radosław Boroński

Wpływ błędów użytkownika na spadek wydajności bazy danych Oracle

 

15:00

Cezary Mazurek, Maciej Stroiński, Marcin Werla, Jan Węglarz

Rola Federacji Bibliotek Cyfrowych w dostępie on-line do polskiego dziedzictwa kulturowego i naukowego

prezentacja

15:15

Józef Kotus, Kuba Łopatka, Andrzej Czyżewski, Henryk Krawczyk

Multimedialny system wspomagania wykładowcy i prelegenta

prezentacja

15:30

Cezary Mazurek, Damian Mierzwiński, Aleksander Stasiak, Maciej Stroiński, Marcin Wolski

Zarządzanie danymi podstawowymi w obszarze instytucji sektora publicznego

prezentacja

15:45

Natalia Michałek

VPN jako sposób na udostępnianie baz e-zasobów w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego

prezentacja

 

16:00–16:15 Przerwa kawowa

 

14:30–18:00 Sesja naukowa II Problemy ogólne, narzędzia i ich aplikacje c.d.

 

16:15

Marcin Krystek, Cezary Mazurek, Juliusz Pukacki, Krzysztof Sielski, Maciej Stroiński, Justyna Walkowska, Marcin Werla, Jan Węglarz

Zintegrowany System Wiedzy – platforma integracji systemów informacji naukowej

prezentacja

16:30

Maciej Szczodrak, Krzysztof Kopaczewski, Andrzej Czyżewski, Henryk Krawczyk

Repozytorium nagrań testowych i algorytmy wspomagania systemów monitoringu przestrzeni publicznej

prezentacja

16:45

Albina Mościcka, Anna Wrochna

Projekt OGNIWO – ogólnodostępne cyfrowe zasoby geoinformacyjne

prezentacja

17:00

Remigiusz Baran, Andrzej Dziech, Paweł Fornalski, Tomasz Ruść, Przemysław Ślusarczyk

Techniki digitalizacji, organizowania oraz efektywnego wyszukiwania informacji z dokumentów tekstowych

prezentacja

17:15

Zygmunt Mazur, Wojciech Langiewicz

Badanie skalowalności systemu HBase

prezentacja

17:30

Dorota Buzdygan, Dorota Lipińska

SUW – projekt narzędzia wspomagającego otwartą naukę i upowszechnianie dorobku naukowego społeczności PK

prezentacja

17:45

Radosław Boroński

Wpływ ustawień parametru wieloblokowego sekwencyjnego czytania danych na czas wykonywania zapytania SQL w bazie danych Oracle 11g

 

18:30 Odjazd autokarów z Politechniki Gdańskiej do Teatru Wybrzeże

 

19:00–23:00 Wieczór w Teatrze Wybrzeże z przedstawieniem "Tajemnicza Irma Vep"

 

Wtorek 6. IX. 2011, obrady na Politechnice Gdańskiej

 

9:00–9:30 Referat plenarny IV

 

9:00

Juliusz Kulikowski

Problemy metodologiczne i kierunki rozwojowe wydobywania wiedzy z danych

prezentacja

 

9:30–10:45 Sesja III – CODATA – pamięci prof. Bylickiego

 

9:30

Antoni Nowakowski, Juliusz Kulikowski

Pamięci prof. Andrzeja Bylickiego

 

9:45

Stanisława Kluska-Nawarecka, Jarosław Durak, Krzysztof Regulski

Wnioskowanie w zintegrowanych bazach wiedzy z użyciem modelu ontologicznego

prezentacja

 

10:00

Barbara Namysłowska-Wilczyńska

Ocena ryzyka z wykorzystaniem symulacji geostatystycznych

prezentacja

 

10:15

Zdzisław S. Hippe

O szczególnych problemach budowy oraz eksploracji baz danych w projektowaniu leków

prezentacja

 

10:30

Łukasz Piątek, Zdzisław S. Hippe, Jerzy W. Grzymała-Busse

Badania nad algorytmami syntezy statycznych obrazów znamion melanocytowych skóry

prezentacja

 

10:45–11:00 Przerwa kawowa

 

11:00–13:00 Sesja IV – Aplikacje medyczne

 

11:00

Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska, Agnieszka Koćmiel

Informatyczna platforma naukowa do wymiany wiedzy o zagrożeniu nowotworami złośliwymi

prezentacja

 

11:15

Jacek Rumiński, Artur Jarzynka, Jędrzej Koronowicz, Paweł Tekliński

Baza danych platformy eDmuchawka

 

11:30

Krzysztof Pancerz, Łukasz Piątek, Mariusz Wrzesień

Walidacja syntezy obrazów medycznych, z zastosowaniem metod konstruktywnej indukcji oraz zbiorów przybliżonych

prezentacja

 

11:45

Michał Kosiedowski, Cezary Mazurek, Krzysztof Słowiński, Maciej Stroiński, Karol Szymański, Jan Węglarz, Kacper Zdanowicz

Raportowanie do regionalnego nadzoru specjalistycznego w oparciu o bazę anonimowych przypadków medycznych

prezentacja

 

12:00

Małgorzata Suchecka, Andrzej Biernacki

Rozwój internetowej bazy wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy

prezentacja

 

12:15

Jolanta Oprządek, Grażyna Sender, Magdalena Sobczyńska, Łukasz Jankowski, Paweł Lisowski, Emilia Bagnicka, Maciej Kossakowski, Cong Le

Bazy danych z zakresu genomiki, biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego

prezentacja

 

12:30

Piotr Szczuko

Budowa repozytorium trójwymiarowych póz postaci i metoda estymacji pozy na podstawie obserwacji 2D

prezentacja

 

12:45

Jolanta Przyłuska, Anna Radomska, Konrad Rydzyński

Platforma informatyczna do efektywnego zarządzania wiedzą i badaniami naukowymi w IMP w Łodzi

prezentacja

 

13:00–14:00 Przerwa obiadowa

 

14:00–15:15 Sesja V – Aplikacje techniczne

 

14:00

Piotr Ozga, Zbigniew Szczurek

Baza wiedzy Instytutu Techniki Budowlanej – udostępnienie potencjału naukowego ITB nauce i gospodarce

prezentacja

 

14:15

Adam Dębski, Władysław Gąsior

Entall – baza eksperymentalnych danych termodynamicznych układu Li-Si

prezentacja

 

14:30

Władysław Gąsior, Adam Dębski, Zbigniew Moser†

Modyfikacje bazy danych SURDAT właściwości fizykochemicznych metali i stopów

prezentacja

 

14:45

Agata Strzałkowska, Przemysław Makuch

Walidacja danych opisujących fizyczne właściwości aerozoli atmosferycznych

prezentacja

 

15:00

Tomasz Merta

Algorytm automatycznego rozpoznawania treści tablicy rejestracyjnej i wyszukiwania pojazdów w bazie danych

prezentacja

 

15:15–16:15 Sesja VI – Aplikacje humanistyczne

 

15:15

Krystyna Bielawska

Bio-bibliograficzna baza Biblioteki Jagiellońskiej dotycząca Polaków XX i XXI wieku – historia i stan obecny

 

15:30

Marta Piber-Zbieranowska, Michał Zbieranowski

Projekty utworzenia geograficzno-historycznych baz danych przy użyciu systemu GIS: Mazowsze i woj. kaliskie do końca XVI w.

prezentacja

 

15:45

Albina Mościcka

Dziedzictwo kulturowe w GIS na przykładzie aplikacji GEOHeritage

prezentacja

 

16:00

Adam Żurek

Ornamenta Poloniae Mediaevalia – sztuka średniowieczna na ziemiach polskich: katalog form i detalu na tle europejskim

prezentacja

 

16:15–16:30 Przerwa kawowa

 

16:30–18:15 Sesja VII – Biblioteka Wirtualna Nauki i bazy biblioteczne

 

16:30

Maria Burchard, Anna Wołodko

NUKAT – autostrada informacji cyfrowej

prezentacja

 

16:45

Dorota Czarnocka-Cieciura, Dorota Gazicka-Wójtowicz

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych – coś więcej niż Biblioteka Cyfrowa

prezentacja

 

17:00

Grażyna Piotrowicz

Interaktywna, multimedialna bibliografia Śląska

prezentacja

 

17:15

Małgorzata Janiak

Bazodanowe źródła nauk matematyczno-przyrodniczych

prezentacja

 

17:30

Bożena Hakuć, Michał Kontek, Robert Szczodruch

Regionalny portal wiedzy, czyli co możemy znaleźć w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

prezentacja

 

17:45

Elżbieta Edelman, Zofia Edelman-Sudoł

Biblioteka Cyfrowa ŚWIAT MORSKICH PUBLIKACJI – realizacja, stan obecny i przyszłość

prezentacja

 

18:00

Mariusz Polarczyk, Zofia Kasprzak

Multimedialne możliwości informacyjne bazy AGRO realizowane w projekcie „Rozbudowa i przekształcenie bibliograficznej bazy danych AGRO w bazę bibliograficzno-abstraktową z wykorzystaniem oprogramowania YADDA"

prezentacja

 

18:30 Odjazd autokarów z Politechniki Gdańskiej do Zatoki Sztuki w Sopocie

 

19:00–22:00 Wieczór Nadmorski w Zatoce Sztuki w Sopocie

 

Środa 7. IX. 2011, obrady w Instytucie Oceanologii w Sopocie

 

8:20 Odjazd autokarów z Politechniki Gdańskiej do IO PAN w Sopocie

 

9:00 Powitanie w IO PAN – Dyrektor Janusz Pempkowiak

Otwarcie Centrum Danych Oceanograficznych

 

9:15–9:45 Referat plenarny V

 

9:15

Jan M. Węsławski, Joanna Piwowarczyk

Planowanie przestrzenne w morzu – problem dostępu do danych

prezentacja

 

9:45–11:30 Sesja VIII – Aplikacje przyrodnicze i GIS

 

9:45

Michał Piotrowski

Projektowanie struktury bazy oceanograficznych danych modelowych w warunkach ograniczonych zasobów

prezentacja

 

10:00

Anna Kawalec

E-źródła w naukach rolniczych – charakterystyka, kryteria doboru i oceny jakości w kontekście tworzenia baz danych

prezentacja

 

10:15

Zygmunt Kącki, Michał Śliwiński

Polska baza danych fitosocjologicznych „SynBiotSilesiae” – podstawy działania, zasoby i perspektywy

prezentacja

 

10:30

Damian Korzybski, Dorota Farfał

Leśne Centrum Informacji – platforma informacyjna monitoringu środowiska przyrodniczego w Polsce

prezentacja

 

10:45

Marek Zwierz

Zarządzanie danymi oceanograficznymi w systemie Zintegrowanego System Przetwarzania Danych Oceanograficznych

prezentacja

 

11:00

Joanna Pardus

Wizualizacja danych oceanograficznych przy zastosowaniu technologii GIS

prezentacja

 

11:15

Mirosław Darecki, Sławomir Sagan, Marcin Wichorowski, Bogdan Woźniak

Satbałtyk – system satelitarnej kontroli stanu środowiska Morza Bałtyckiego

prezentacja

 

11:30–11:45 – Przerwa kawowa

 

11:45–13:30 Sesja IX – Aplikacje geoinformacyjne

 

11:45

Ryszard Rugała, Maciej Gregorczyk

ZSPDO jako przykład zaawansowanego systemu bazodanowego

prezentacja

 

12:00

Bartłomiej Ślipek, Anna Pięta, Włodzimierz J. Mościcki

Internetowy serwis do przechowywania i wizualizacji danych geoelektrycznych

prezentacja

 

12:15

Wojciech Paciura

Otwory wiertnicze Centralnej Bazy Danych Geologicznych jako przykład nowoczesnej aplikacji internetowej

prezentacja

 

12:30

Wojciech Paciura

Centralna Baza Danych Geologicznych jako najważniejsze źródło informacji geologicznej w Polsce

 

12:45

?

?

 

13:00

Piotr Przezdziecki

Zintegrowany system dostarczania danych geologicznych, geofizycznych i GIS z Polskich Obszarów Morskich

prezentacja

 

13:15

Dariusz Janny, Bartosz Lewandowski, Cezary Mazurek, Michał Rej

Publiczne bazy danych w obszarze municypalnym

prezentacja

 

Plakaty

dysponowane od początku Konferencji;

Autorzy proszeni są o obecność przy plakatach w czasie przerw kawowych drugiego dnia Konferencji

 

P1

Małgorzata Jaworowska

Postawy proinnowacyjne studentów studiów zaocznych Politechniki Lubelskiej. Monitoring informacji patentowej

 

P2

Anna Zawadzka, Damian Korzybski

Bazy Danych w Leśnym Centrum Informacji – platformie informacyjnej monitoringu środowiska przyrodniczego

 

P3

Marcin Głodek, Rafał Gawron, Paweł Dymora

Technologia PHP i Oracle XE – niskobudżetowa alternatywa budowy wydajnych i efektownych aplikacji bazodanowych

 

P4

Rafał Gawron, Marcin Głodek, Paweł Dymora

Budowa efektywnego systemu udostępniania hydrologicznych danych pomiarowych

 

P5

Alicja Skowronek, Anna Pięta

Wykorzystanie relacyjnych baz danych do gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych pogodowych

 

 

13:30–13:40 Podsumowanie i zamknięcie Konferencji

 

13:40–14:20 Obiad

 

Data modyfikacji: 2022-11-14 11:20