Infobazy 2011 - streszczenia

Przetwarzanie strumieni multimedialnych na klastrze komputerowym Galera

prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG

 

Sformułowano problemy przetwarzania strumieni multimedialnych w czasie rzeczywistym. Zasygnalizowano różne możliwości wykorzystania tego typu przetwarzania oraz na tej podstawie opracowano wymagania na platformę KASKADA ułatwiające realizację tego typu zadań na klastrze komputerowym o wysokiej wydajności przetwarzania. Podano strukturę komputerowej platformy oraz sposób jej implementacji. Dokonano oceny wykorzystania platformy KASKADA dla przetwarzania strumieni multimedialnych na klastrze komputerowym Galera znajdującym się w Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej.