Dla firm

Pakiety sponsorskie

Sponsor platinum 30.000 PLN
(+ VAT)
tytuł głównego sponsora w materiałach medialnych
oficjalne rollstandy sponsora w holu obrad i podczas gali wieczornej
oficjalne umieszczenie sponsora eventu
w programie,
stoisko 12m2 (2x6)
slot do wykorzystania w sesji promocyjnej
4 bilety wstępu
materiały firmowe dołączone do materiałów konferencyjnych,
Sponsor gold 20.000 PLN
(+ VAT)
stoisko 12m2 (2x6)
slot do wykorzystania w sesji promocyjnej
4 bilety wstępu
materiały firmowe dołączone do materiałów konferencyjnych,
tytuł sponsora w materiałach medialnych
Sponsor silver: 10.000 PLN
(+ VAT)
stoisko 6m2 (2x3),
slot do wykorzystania w sesji promocyjnej
3 bilety wstępu
Sponsor bronze: 5.000 PLN
(+ VAT)

slot do wykorzystania w sesji promocyjnej
2 bilety wstępu

Przewidujemy udział około 200 gości: pracowników naukowych z dziedziny informatyki, specjalistów informacji naukowej i bibliotekarzy dużych bibliotek akademickich, realizatorów projektów Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2.3, przedstawicieli instytutów naukowo-badawczych oraz akademickich sieci komputerowych (MANów)

Data modyfikacji: 2011-02-07 15:37