Dla Autorów

Przewidujemy organizację sesji plenarnych i tematycznych oraz sesji posterowej. Decyzję o przydziale do poszczególnych sesji podejmie Rada Programowa Konferencji po otrzymaniu od Uczestnika Konferencji tytułu oraz streszczenia referatu/posteru.

Teksty referatów oraz posterów zrecenzowane i zaakceptowane przez Radę Programową Konferencji wydane zostaną w postaci materiałów konferencyjnych w formie drukowanej (książka w formacie B5, druk czarno-biały) i elektronicznej. Streszczenia referatów oraz posterów opublikowane zostaną na stronach internetowych Konferencji: www.infobazy.gda.pl.

Teksty streszczeń i referatów należy dostarczać nam poprzez elektroniczny system rejestracyjny w określonym w harmonogramie terminie.

Streszczenie

Streszczenie kwalifikujące publikację Uczestnika Konferencji do odpowiedniej sesji powinno mieścić się na stronie A4. Wzór streszczenia (dokument MS Word)

Referat

Ogólne wytyczne:

Szczegółowa instrukcja dla autorów dotycząca formatu referatu: HTML | Dokument MS Word

Poster

Maksymalny wymiar posterów to 100x100 cm lub format B1. Wzory posterów: dla projektów finansowanych przez POIG i dla pozostałych Uczestników

100x100cm Corel 100x100cm SVG B1
POIG INFO_poster100x100_POIG.cdr INFO_poster100x100_POIG.svg INFO_posterB1_POIG.cdr
Pozostałe INFO_poster100x100.cdr INFO_poster100x100.svg INFO_posterB1.cdr

Ponadto przewidujemy możliwość promocji projektów POIG lub firm w formie reklamy:

Autorzy wybranych prac zostaną zaproszeni do udziału w przygotowaniu artykułów do opublikowania w specjalnym zeszycie TASK QUARTERLY w języku angielskim (9 pkt. wg MNiSW).

Data modyfikacji: 2011-08-16 11:33