Infobazy 2011 - streszczenia

Projekt rozwojowy -

Interaktywna, multimedialna bibliografia Śląska.

Grażyna Piotrowicz

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu - ul. Karola Szajnochy 10, 50-076 Wrocław

 

W ramach projektu przewidziano utworzenie części pierwszej Interaktywnej, multimedialnej bibliografii Śląska, obejmującej opracowanie starych druków i druków zwartych XIX w. ze zbiorów Gabinetu Śląsko-Łużyckiego Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Proponowane rozwiązanie polega na połączeniu zalet bibliografii, katalogów bibliotecznych, katalogu ikonografii i biblioteki cyfrowej. Przyjęta metoda nieingerowania w standardy opisu stosowane w systemie katalogowym oraz w bibliotece cyfrowej, pozwala na integrację opisów druków na innych płaszczyznach z systemami katalogowymi i bibliotekami cyfrowymi.

Przeszukiwanie bazy możliwe będzie poprzez stosowanie standardowych kryteriów (autor, tytuł/słowo w tytule, miejsce i rok wydania, instytucja sprawcza), słów kluczowych, zakresu chronologicznego danego opracowania, obszaru geograficznego (stosowanego do pól: miejsce wydania, siedziba instytucji sprawczej, obszar, którego dana pozycja dotyczy) wg kilku wybranych podziałów administracyjnych (np. d. Kreis Jauer, wg stanu 1871; d. woj. legnickie, wg. stanu z lat 1975-1998; pow. Kłodzki, wg stanu od 1999, itp.).

Poza standardowymi danymi bibliograficznymi baza zawierać będzie także sygnaturę biblioteczną druku, skan strony tytułowej i spisu treści, spis ilustracji zawartych w danej pozycji oraz połączenia (hiperlinki) prowadzące użytkownika bezpośrednio do: pozycji w katalogu elektronicznym BUWr. (o ile dana pozycja została już do niego wprowadzona), karty zdigitalizowanego katalogu kartkowego Gabinetu Śląsko-Łużyckiego BUWr. (lub odpowiedniej strony zdigitalizowanego katalogu tomowego katalogu zbioru “Y”), do danej pozycji w Bibliotece Cyfrowej UWr. (o ile została tam umieszczona), do pochodzących z danej pozycji ilustracji w Śląskim Archiwum Ikonograficznym oraz do pochodzących z danej pozycji nagrań utworów (o ile zostały zarejestrowane fonograficznie). Równocześnie kilkaset druków, spośród najczęściej wykorzystywanych w czytelni Gabinetu Śląsko-Łużyckiego, wprowadzone zostanie do Biblioteki Cyfrowej UWr. (połączonej interaktywnie z systemem bibliograficznym), co umożliwi zdalne korzystanie z kluczowych pozycji.

W trakcie projektu skupiono się na opracowaniu druków z wydzielonej kolekcji Wratislavianów (zwanych powszechnie od dawnych, zaczynających się na literę Y, sygnatur - "Ygrekami"). Opracowano już ciąg sygnatur do Yn. Poszczególne opisy są wprowadzane do katalogu NUKAT. Wyszkolono katalogerów, którzy opracowują druki kompleksowo tj. zarówno pod względem formalnym, jak i rzeczowym. Wartość bazy podwyższa fakt, iż jedynie nieliczne rekordy bibliograficzne, KHW, RHP są kopiowane lub modyfikowane, pozostałe z uwagi na specyfikę zbioru, są tworzone od podstaw (np. w latach 2009-2010 skopiowano lub zmodyfikowano poniżej 1% rekordów bibliograficznych).

Równolegle prowadzone są prace nad digitalizacją wybranych pozycji (skany przechowywane są na macierzy dyskowej zakupionej w ramach projektu.) oraz nad multimedialną warstwą bibliografii.