Infobazy 2011 - streszczenia

Centralna Baza Danych Geologicznych jako najważniejsze źródło informacji geologicznej w Polsce

Wojciech Paciura1

1Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Zarządzania Geoinformacją, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

 

Centralna  Baza Danych Geologicznych (CBDG), prowadzona i rozbudowywana przez Państwowy  Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, to największy w Polsce zbiór danych cyfrowych  związanych z naukami o Ziemi. Zadaniem CBDG jest gromadzenie i  udostępnianie różnego rodzaju informacji z dziedziny geologii i nauk  pokrewnych. Są to między innymi szczegółowe informacje o otworach wiertniczych, archiwalnych dokumentacjach geologicznych i różnego typu badaniach geofizycznych.

Stale rozwijany i poszerzany bezpłatny internetowy dostęp do bazy stanowi najszybszy sposób dotarcia do gromadzonych w archiwach przez dziesiątki lat informacji o geologii Polski. Zamieszczone na witrynie CBDG formularze i przeglądarka geograficzna (GIS) pozwalają szybko i precyzyjnie dotrzeć do żądanych informacji. Dodatkowo wdrożony Portal CBDG stanowi platformę szerokiego dostępu do zasobów licznych systemów dziedzinowych PIG-PIB. Aplikacje umieszczone na PORTALU znacznie poszerzają dostęp do informacji geologicznej. Jest to wypełnianie jednego z kluczowych zadań PIG–PIB, pełniącego funkcję Państwowej Służby Geologicznej i Państwowej Służby Hydrogeologicznej.