Infobazy 2011 - streszczenia

Technologia PHP i Oracle XE - niskobudżetowa alternatywa budowy wydajnych i efektownych aplikacji bazodanowych.

Marcin Głodek1, Rafał Gawron1, Paweł Dymora1

1Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów

 

Zmiany klimatyczne oraz globalne ocieplenie to w chwili obecnej jedne z najbardziej intensywnie analizowanych zadań naukowo-badawczych wiodącej grupy światowych naukowców. Zmiany te upatrywane są jako podstawowe czynniki nieprzewidywalności pogody prowadzące między innymi do zwiększonego zagrożenia powodziowego. Ponadto, jedną z ważniejszych przyczyn olbrzymich strat i zniszczeń towarzyszących zjawisku powodzi, co szczególnie widoczne było w naszym kraju podczas ostatnich powodzi, jest zbyt późne informowanie o niebezpieczeństwie jak również brak wskazania najbardziej newralgicznych rejonów geograficznych. Dobra analiza archiwalnych danych stanów wód oraz ilości opadów w danej porze roku w połączeniu z bieżącymi danymi pogodowymi może zdecydowanie ułatwić przygotowanie się do nadchodzącej powodzi, na przykład poprzez odpowiednio wcześniejsze opróżnienie zbiorników retencyjnych, tak aby mogły one przyjąć nadmiar wody i zahamować podnoszenie się poziomu wód w rzekach powyżej stanów alarmowych.

W pracy zaprezentowano technologie PHP i Oracle XE jako wydajne, a przede wszystkim darmowe narzędzia budowy wydajnych internetowych aplikacji bazodanowych będących alternatywą dla komercyjnych systemów. Na przykładzie stworzonej aplikacji bazodanowej mającej za zadanie przechowywanie, analizę i prezentację hydrologicznych danych pomiarowych wykonano szereg testów potwierdzających wydajność i efektywność zastosowanych technologii. Ponadto przedstawiono analizę porównawczą dwóch najczęściej wykorzystywanych sterowników wykorzystywanych do połączenia z bazą danych, a mianowicie: PDO oraz OCI8.