Infobazy 2011 - streszczenia

SUW - projekt narzędzia wspomagającego otwartą naukę
i upowszechnianie dorobku naukowego społeczności PK

 

Dorota Buzdygan1, Dorota Lipińska1

1Politechnika Krakowska, Biblioteka Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

 

 

Projekt SUW (Zintegrowany System Wymiany Wiedzy i Udostępniania Akademickich Publikacji z Zakresu Nauk Technicznych) dla Politechniki Krakowskiej (PK) powstał jako odpowiedź na postulat wprowadzenia otwartych standardów w nauce (Open Access), zawarty w Krajowym Programie Badań Naukowych i Prac Rozwojowych w 2008 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a wyrażony w temacie: „Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo-technicznej”. Zadania stworzenia platformy SUW podjęła się Biblioteka Politechniki Krakowskiej (BPK), która zgodnie
z przyjętą misją skupia swoje działania na zapewnieniu użytkownikom łatwego dostępu do zasobów, tworzeniu przyjaznego środowiska pracy oraz stałym dostosowywaniu świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników i pojawiających się nowych możliwości technologicznych. Celem tych działań jest wspieranie edukacji i badań naukowych realizowanych na Politechnice Krakowskiej.

SUW ma na celu umożliwienie archiwizacji i autoarchiwizacji publikacji (naukowych oraz materiałów dydaktycznych) pracowników i studentów PK, zapewnienie wszystkim zainteresowanym bezpłatnego, otwartego dostępu w Internecie do publikacji zamieszczonych w repozytorium na zasadzie wolnych licencji oraz stworzenie otwartego systemu komunikacji naukowej z zakresu nauk technicznych, działającego w oparciu o inicjatywę Open Access.

W wyniku realizacji projektu przez BPK powstaną ramy organizacyjne i techniczne do cyfrowego publikowania dokumentów naukowych (repozytorium), system wspólnego wyszukiwania lokalnie zindeksowanych metadanych oraz system moderowanej komunikacji pomiędzy użytkownikami. W referacie przedstawiono założenia tworzonego systemu, etapy jego realizacji oraz omówiono funkcjonalności SUW z punktu widzenia bibliotekarza
i użytkownika systemu.

 

 

Słowa kluczowe:

Biblioteka Politechniki Krakowskiej, komunikacja naukowa, Open Access, POIG, Politechnika Krakowska, repozytorium, SUW, szkolnictwo wyższe