Infobazy 2011 - streszczenia

Algorytm automatycznego rozpoznawania treści tablicy rejestracyjnej i wyszukiwania pojazdów w bazie danych

Tomasz Merta

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Systemów Multimedialnych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

 

Referat opisuje algorytm rozpoznawania znaków zawartych w tablicy rejestracyjnej oraz współpracę algorytmu z bazą danych tablic rejestracyjnych.

Przedstawiono metodę rozpoznawania znaków wykorzystującą obraz ze zlokalizowaną wcześniej tablicą rejestracyjną. Obraz tablicy jest poddawany przetwarzaniu wstępnemu. Wykonywane są operacje automatycznego wykrywania rotacji tablicy, normalizowania histogramu, dostosowania współczynnika korekcji gamma. Wyjściowy obraz jest poddawany separacji znaków. W tym celu przetwarzany jest rzut pionowy oraz poziomy obrazu. Oddzielone znaki są klasyfikowane za pomocą sztucznej sieci neuronowej. Wyniki tego procesu poddawane są działaniu algorytmu decyzyjnego, mającego na celu zwiększenie skuteczności rozpoznawania znaków.

W dalszej części opisano wyniki rozpoznawania tablic oraz mechanizm współpracy algorytmu z bazą danych tablic rejestracyjnych. Zaznaczono, jakie problemy występują podczas zadawania pytań do bazy danych w przypadku niepoprawnego rozpoznania tablicy rejestracyjnej.