Infobazy 2011 - streszczenia

Zarządzanie danymi oceanograficznymi w systemie Zintegrowanego System Przetwarzania Danych Oceanograficznych.

Marek Zwierz


Instytut Oceanologii PAN, Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot

 

Podstawowym celem Zintegrowanego Systemu Przetwarzania Danych Oceanograficznych (ZSPDO) jest archiwizowanie i udostępnianie zarówno informacji o danych oceanograficznych, jak i samych danych. Źródłem danych Systemu będą przede wszystkim aktualne pomiary prowadzone przez Instytut Oceanologii PAN i dane archiwalne zebrane w okresie działalności Instytutu. Dodatkowo archiwizowane będą dane pochodzące z wymiany z innymi placówkami badawczymi. Infrastruktura Instytutu, w ramach którego powstaje ZSPDO, pozwala też na archiwizowanie wszelkich danych oceanograficznych gromadzonych przez liczne instytucje zajmujące się badaniami morza w Polsce. W tak zorganizowanym Systemie może, w porozumieniu z wszystkimi zainteresowanymi stronami, powstać nowoczesne Centrum Danych Oceanograficznych administrujące wszelkimi danymi z polskiej strefy ekonomicznej Bałtyku oraz z licznych rejsów i wypraw pomiarowo badawczych polskich naukowców. Poza infrastrukturą pozwalającą na gromadzenie, archiwizowanie i zabezpieczanie danych konieczne są interfejsy do wprowadzania różnorodnych strukturalnie danych, porządkujące i oceniające meta informacje i pozwalające na korzystanie z odpowiednio sformatowanych danych. Wszystkie powyższe procedury powinny być realizowane w zgodzie z aktualnie obowiązującymi normami.