Infobazy 2011 - streszczenia

Biblioteka Cyfrowa Świat Morskich Publikacji – realizacja, stan obecny i przyszłość

 

Elżbieta Edelman, Zofia Edelman – Sudoł

 

Akademia Morska w Szczecinie, Biblioteka Główna, ul Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin

 

Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie zrealizowała w ramach POIG projekt pn. „Biblioteka Cyfrowa Świat Morskich Publikacji”, mający na celu utworzenie platformy organizacyjno-technologicznej oraz bazy umożliwiającej bezpłatny dostęp do pełnotekstowych publikacji z zakresu szeroko pojętej gospodarki morskiej. W artykule przedstawione zostały założenia projektu, etapy jego realizacji oraz osiągnięte rezultaty. Główne etapy realizacji projektu to: zakup morskich baz danych; zakup i wdrożenie systemu bibliotecznego; zakup i wdrożenie platformy dla biblioteki cyfrowej; digitalizacja zbiorów wraz z implementacją do biblioteki cyfrowej oraz zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do obsługi systemów oraz biblioteki cyfrowej. Autorzy przekazują wiele doświadczeń z przebiegu projektu. Założone cele oraz wskaźniki zostały osiągnięte w 100% a efekt realizacji jest widoczny i wykorzystywany przez użytkowników Biblioteki Głównej Akademii Morskiej w Szczecinie oraz przez wszystkich zainteresowanych obszarem gospodarki morskiej, którzy korzystają z zasobów Świata Morskich Publikacji. Zbiory biblioteki cyfrowej są sukcesywnie powiększane, powiększa się również grono korzystających.