Infobazy 2011 - streszczenia

NUKAT – autostrada informacji cyfrowej

Maria Burchard1, Anna Wołodko2

1Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, ul Dobra 56/66, 00-312 Warszawa
2UBiblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa

;

 

Katalog centralny NUKAT jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć polskiego bibliotekarstwa w ostatnich latach i przykładem udanej współpracy bibliotek w zakresie zastosowania komputeryzacji do wdrożenia bardziej ekonomicznych metod pracy będących efektem współdzielenia zadań przez biblioteki naukowe. Referat przedstawia krótką historię powstania katalogu, tryb współpracy w zakresie budowania wprowadzania i oraz dystrybucji danych do budowania katalogów lokalnych. Realizowany w BUW w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 projekt  NUKAT –Autostrada informacji cyfrowej składa się z czterech zadań. Pierwsze dotyczy rozbudowy centralnej informacji w NUKAT poprzez przygotowanie i zastosowanie narzędzi informatycznych do scalania danych wytworzonych przed uruchomieniem katalogu NUKAT. Jego efektem będzie skokowy wzrost oferowanej w NUKAT centralnej informacji, zwiększenie puli danych gotowych do kopiowania, a w dalszym etapie lepsza oferta do prowadzenia retrokonwersji katalogów kartkowych. Przygotowane na cele projektu narzędzia informatyczne będą wykorzystywane do weryfikacji  danych katalogowych bibliotek wstępujących do NUKAT-u i ułatwią włączania ich do centralnej informacji i spójnego systemu danych. Zadanie 2. projektu dotyczy modernizacji i rozwoju wyszukiwarki KaRo, która uzupełnia oferowaną w NUKAT centralną informację poprzez ułatwienie przeszukiwania katalogów bibliotek nie objętych współpracą z NUKAT-em. Zadanie 3 obejmuje retrokonwersję 1600 tytułów czasopism znajdujących się w zbiorach BUW. Ok. połowa z nich wymaga sporządzenia  opisów bibliograficznych do NUKAT-u, pozostała część, już skatalogowana w NUKAT, wymaga sporządzenia opisów zasobu. Zadanie 4.- Cyfryzacja najcenniejszych czasopism ze zbiorów BUW i umieszczenie ich w bibliotece cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego e-buw. Obejmuje digitalizację  ponad 100 tytułów czasopism (3 mln skanów).

Wszystkie zadania maja na celu ułatwienie dostępu do informacji o zbiorach bibliotek oraz do wybranych cennych obiektów przy zapewnieniu ich ochrony przed zniszczeniem.