Program obrad

(ostatnie zmiany: 2011-09-02 16:30)

[ program ramowy | wersja mobilna ]

Poniedziałek 5. IX. 2011, obrady na Politechnice Gdańskiej

9:00–10:00 Recepcja Uczestników – hol nowego budynku WETI PG

10:00–10:30 Otwarcie Konferencji

10:30–13:00 Referaty plenarne I – III

12:00–12:15 Przerwa kawowa

12:15–13:30 Sesja naukowa I – Problemy ogólne, narzędzia i ich aplikacje

13:30–14:30 Przerwa obiadowa

14:30–18:00 Sesja naukowa II Problemy ogólne, narzędzia i ich aplikacje

16:00–16:15 Przerwa kawowa

14:30–18:00 Sesja naukowa II Problemy ogólne, narzędzia i ich aplikacje c.d.

18:30 Odjazd autokarów z Politechniki Gdańskiej do Teatru Wybrzeże

19:00–23:00 Wieczór w Teatrze Wybrzeże z przedstawieniem "Tajemnicza Irma Vep"

Wtorek 6. IX. 2011, obrady na Politechnice Gdańskiej

9:00–9:30 Referat plenarny IV

9:30–10:45 Sesja III – CODATA – pamięci prof. Bylickiego

10:45–11:00 Przerwa kawowa

11:00–13:00 Sesja IV – Aplikacje medyczne

13:00–14:00 Przerwa obiadowa

14:00–15:15 Sesja V – Aplikacje techniczne

15:15–16:15 Sesja VI – Aplikacje humanistyczne

16:15–16:30 Przerwa kawowa

16:30–18:15 Sesja VII – Biblioteka Wirtualna Nauki i bazy biblioteczne

18:30 Odjazd autokarów z Politechniki Gdańskiej do Zatoki Sztuki w Sopocie

19:00–22:00 Wieczór Nadmorski w Zatoce Sztuki w Sopocie

Środa 7. IX. 2011, obrady w Instytucie Oceanologii w Sopocie

8:20 Odjazd autokarów z Politechniki Gdańskiej do IO PAN w Sopocie

9:00 Powitanie w IO PAN – Dyrektor Janusz Pempkowiak

Otwarcie Centrum Danych Oceanograficznych

9:15–9:45 Referat plenarny V

9:45–11:30 Sesja VIII – Aplikacje przyrodnicze i GIS

11:30–11:45 – Przerwa kawowa

11:45–13:30 Sesja IX – Aplikacje geoinformacyjne

Plakaty

dysponowane od początku Konferencji;

Autorzy proszeni są o obecność przy plakatach w czasie przerw kawowych drugiego dnia Konferencji

13:30–13:40 Podsumowanie i zamknięcie Konferencji

13:40–14:20 Obiad

Data modyfikacji: 2011-09-09 14:25