Infobazy 2011 - streszczenia

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych – coś więcej niż Biblioteka Cyfrowa

Dorota Czarnocka-Cieciura1, Dorota Gazicka-Wójtowicz2

1Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa
2Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa

 

Przedstawienie Projektu budowy Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych realizowanego w latach 2010-2014, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, realizowanego przez Konsorcjum 16 instytutów naukowych z Warszawy, Krakowa i Białowieży.

Zaprezentowanie celów i organizacji pracy Konsorcjum oraz utworzonej na jego potrzeby architektury sprzętowej zarówno w nowo utworzonych 5 pracowniach do digitalizacji, jak i serwerowniach i archiwach, czy też poszczególnych stanowiskach pracowników merytorycznych w Projekcie.

Zasoby Repozytorium, wyselekcjonowane ze zbiorów instytutów naukowych (członków Konsorcjum) i ich bibliotek, mają wspomóc prowadzenie nowoczesnych badań oraz analizowanie ich wyników, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności polskiej nauki na arenie międzynarodowej oraz transferu wyników badań naukowych do gospodarki.

Utworzenie Repozytorium wypełni lukę w sieci Internet poprzez udostępnienie cyfrowej wersji zasobów instytutów naukowych rozwijających  dyscypliny uznawane za priorytetowe w polityce naukowej państwa takich jak: nauki matematyczne, techniczne, przyrodnicze i medyczne bez pominięcia nauk społecznych i humanistycznych.

Efektem utworzenia Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych będzie znaczne ułatwienie przepływu wyników badań naukowych do gospodarki.