Patronat, Rada Programowa i Komitet Organizacyjny

Patronat Konferencji

 • Jacek Namieśnik - Rektor Politechniki Gdańskiej
 • Jarosław Gowin - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Komitet Informatyki Polskiej Akademii Nauk

Rada Programowa

 • Antoni Nowakowski - Politechnika Gdańska, przewodniczący
 • Henryk Krawczyk - Politechnika Gdańska, wiceprzewodniczący
 • Leon Bobrowski - Politechnika Białostocka
 • Paweł Czarnul - Politechnika Gdańska
 • Krzysztof Goczyła - Politechnika Gdańska
 • Zdzisław Hippe - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów
 • Stanisław Kozielski - Politechnika Śląska
 • Juliusz L. Kulikowski - Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Warszawa
 • Cezary Madryas - Politechnika Wrocławska
 • Tomasz Makowski - Biblioteka Narodowa
 • Tadeusz Morzy - Politechnika Poznańska
 • Mieczysław Muraszkiewicz - Politechnika Warszawska
 • Marek Niezgódka - Uniwersytet Warszawski, ICM
 • Jacek Oko - Politechnika Wrocławska, WCSS
 • Janusz Pempkowiak - Instytut Oceanologii PAN, Sopot
 • Jacek Rumiński - Politechnika Gdańska
 • Alicja Portacha - Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
 • Henryk Rybiński - Politechnika Warszawska
 • Sławomir Sagan - IO PAN
 • Maciej Stroiński - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, PCSS
 • Jolanta Talbierska - Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
 • Jan Węglarz - Politechnika Poznańska
 • Kazimierz Wiatr - Akademia Górniczo-Hutnicza, ACK CYFRONET
 • Krzysztof Wilde - Politechnika Gdańska
 • Jacek Winiarski - Uniwersytet Gdański

Komitet Organizacyjny

 • Jerzy Proficz - Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne TASK, przewodniczący
 • Alicja Baranowska - Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne TASK
 • Mariusz Kaczmarek - Politechnika Gdańska
 • Bartosz Pliszka - Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne TASK
 • Ewa Politowska - Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne TASK
 • Maria Szóstek - Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne TASK
 • Bogusław Śmiech - Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne TASK
 • Marcin Wichorowski - Instytut Oceanologii PAN
 • Jacek Wyrwiński - Instytut Oceanologii PAN

Data modyfikacji: 2017-07-17 13:19