INSPIRACJA INTEGRACJA IMPLEMENTACJA

 infobazy 2014

Gdańsk - Sopot | 8 - 10 września 2014
VII Krajowa Konferencja Naukowa
pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Aktualności

Galeria i prezentacje

2014-09-18

Szanowni Państwo,
zaktualizowaliśmy stronę Konferenci o galerię zdjęć, którą można obejrzeć pod adresem: http://infobazy.gda.pl/2014/?ns=galeria. Dodatkowo na podstronie z programem dostępne są już w formacie pdf treści wystąpień wszystkich prelegentów.

Warunki do prezentacji

2014-09-04

Ze względu na transmisję internetową, prelegenci korzystają tylko i wyłącznie z komputera zapewnionego przez organizatorów, zaopatrzonego w zdalny pilot do zmieniania slajdów. Użycie własnego komputera nie będzie możliwe!!!

Do dyspozycji prelegentów będzie silny laptop z Windows 7. Zainstalowane oprogramowanie do prezentacji :

  • Microsoft Office 2007,
  • Acrobat Reader,
  • VLC Media Player,

Na komputerze będzie dostępny internet.

Rekomendowany format prezentacji to PowerPoint lub PDF. Wymagana formatka prezentacji: 4:3.

Prezentacje bezwzględnie (w wersji ostatecznej) muszą być dostarczone przed rozpoczęciem sesji, z informacją o potencjalnych plikach multimedialnych (audio / video) zamieszczonych w prezentowanym materiale.

Internetowa transmisja obrad w Telewizji TASK

2014-09-04

Tak jak w poprzedniej edycji Infobaz tak i teraz zespół Telewizji TASK przygotowuje transmisję obrad na żywo w Internecie. Transmisja będzie dostępna na stronie http://infobazy.gda.pl/transmisja/ oraz na stronie TV TASK.

TV TASK przygotowała także materiał promujący Konferencję.

Lokalizacja c.d.

2014-09-04

Przedstawiamy szczegółowy plan kampusu PG z zaznaczonymi bramami wjazdowymi. Ze względu na trwające na terenie kampusu roboty budowlane, niektóre bramy i drogi mogą być nieprzejezdne. Prosimy kierować się do bram zaznaczonych na powyższym planie.

Lokalizacja

Pierwszego i drugiego dnia konferencji, czyli 8-9 września, będziemy gościć Państwa na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej w Gdańsku-Wrzeszczu. Obrady odbędą się w gmachu B Wydziału ETI, który znajduje się tutaj:

Informacja dla osób poruszających się komunikacją miejską: trasa piesza z dworca kolejowego Gdańsk-Wrzeszcz

Trzeciego dnia konferencji, czyli 10 września, obrady odbędą się w siedzibie Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie

Program obrad

2014-05-23

Jest już dostępna wstępna wersja programu obrad.

Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów to 20 czerwca 2014

2014-05-15

W związku z wydłużeniem przyjmowania streszczeń, przesunięciu ulega także termin nadsyłania pełnych tekstów. Nowy termin to 20 czerwca.

Kolejna zmiana terminu potwierdzenia przyjęcia referatu

2014-05-13

W związku z dużą liczbą referatów nadesłanych w poszerzonym terminie przesunięty zostaje termin potwierdzenia przyjęcia referatu. Nowy termin to 20 maja. Wszystkich autorów prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Wraz z informacją o akceptacji dostępny będzie także szczegółowy program Konferencji.

Szczegółowy harmonogram przygotowań do Konferencji znajduje się w zakładce "Dla uczestników"

Zmiana terminu potwierdzenia przyjęcia referatu

2014-04-18

W związku z wydłużeniem terminu przyjmowania referatów zostaje także przesunięty termin potwierdzenia przyjęcia referatu. Nowy termin to 12 maja. Tym z autorów, którzy referat nadesłali wcześniej będziemy się starali przekazać informację odpowiednio wcześniej.

Szczegółowy harmonogram przygotowań do Konferencji znajduje się w zakładce "Dla uczestników"

Zmiana terminu zgłaszania referatów

2014-04-01

Ze względu na duże zainteresowanie Konferencją, Komitet Organizacyjny zdecydował się przesunąć termin zgłaszania referatów i nadsyłania streszczeń do 20 kwietnia. Szczegółowy harmonogram przygotowań do Konferencji znajduje się w zakładce "Dla uczestników"

Patronat Ministra Nauki

2014-03-03

Z przyjemnością informuję, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska, objęła patronatem VII Krajową Konferencję Infobazy 2014.

Patronami Konferencji są także, prof. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz prof. Henryk Krawczyk, Rektor Politechniki Gdańskiej.

Przygotowania do Konferencji Infobazy 2014

2013-12-16

Na spotkaniu przedstawicieli IO PAN, KIB PG i CI TASK zapadła decyzja o podjęciu starań o organizację Konferencji Infobazy w roku 2014.

Tematem przyszłorocznego spotkania będą "Inspiracje, Integracja, Implementacje". Konferencja organizowana będzie tradycyjnie przez Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej i Katedrę Inżynierii Biomedycznej Politechniki Gdańskiej oraz Instytut Oceanologii PAN.

Celem Konferencji jest kontynuacja rozwoju idei społeczeństwa informatycznego w zakresie budowy Infrastruktury Informatycznej Nauki w Polsce w szczególności na drodze poszerzonego dostępu do baz danych i zawartości usług informatycznych.

Data modyfikacji: 2014-09-18 12:41