INSPIRACJA INTEGRACJA IMPLEMENTACJA

 infobazy 2014

Gdańsk - Sopot | 8 - 10 września 2014
VII Krajowa Konferencja Naukowa
pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dla firm

Zapraszamy do udziału w Konferencji Infobazy firmy zainteresowane tematyką konferencji. Przewidujemy możliwość prezentacji firmowej w postaci krótkiego referatu, stoiska, banerów, a także sponsoring Konferencji.

Przedstawicieli firm, rejestrujących się na Konferencję, prosimy o kontakt emailowy na adres infobazy@task.gda.pl w celu ustalenia indywidulanego charakteru Państwa udziału w Konferencji.

Przykładowe wyceny form udziału firm w Konferencji Infobazy:

Pakiet sponsorski min. 15.000 PLN
(+ VAT)
tytuł sponsora w materiałach medialnych
oficjalne rollstandy sponsora w holu obrad i podczas gali wieczornej
oficjalne umieszczenie sponsora eventu
w programie,
stoisko 12m2 (2x6)
slot do wykorzystania w sesji promocyjnej (15 min.)
materiały firmowe dołączone do materiałów konferencyjnych,
udział trzech osób w Konferencji.
Stoisko firmowe 3.000 PLN
(+ VAT)
stoisko 6m2 (2x3),
Prezentacja w sesji promocyjnej 2.000 PLN
(+ VAT)

slot 15 min. do wykorzystania w sesji promocyjnej
Udział przedstawiciela firmy w Konferencji 1.500 PLN
(+ VAT)


Uczestnicy

Przewidujemy udział około 150 gości: pracowników naukowych z dziedziny informatyki, specjalistów informacji naukowej, kierowników dużych bibliotek akademickich, realizatorów projektów Projektów Europejskich, przedstawicieli instytutów naukowo-badawczych oraz akademickich sieci komputerowych i centrów obliczeniowych (MANów)

Data modyfikacji: 2014-05-09 10:54