INSPIRACJA INTEGRACJA IMPLEMENTACJA

 infobazy 2014

Gdańsk - Sopot | 8 - 10 września 2014
VII Krajowa Konferencja Naukowa
pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Program naukowy (ostatnie zmiany: 2014-09-10 08:30)

Aktualna wersja do druku w formacie pdf (A4)

Poniedziałek, 8. IX. 2014 r. – Politechnika Gdańska

09:00-10:00Recepcja Uczestników
10:00-10:10Otwarcie Konferencji: Antoni Z. Nowakowski, Mścisław Nakonieczny, Krzysztof Goczyła
10:10-10:20Wystąpienia oficjalne: Henryk Krawczyk – Rektor Politechniki Gdańskiej, zaproszeni goście
10:20-11:00 Referat Plenarny 1: Henryk Rybiński, Łukasz Skonieczny, Jakub Koperwas, Wacław Struk "Uczelniane Bazy Wiedzy w projekcie SYNAT – doświadczenia Politechniki Warszawskiej"
11:00-11:40 Referat Plenarny 2: Włodzisław Duch "Krajowe repozytorium danych"
11:40-12:00Przerwa na kawę
Sesja naukowa I – Bazy medyczne
12:00 Zdzisław S. Hippe, Łukasz Piątek Nowy system internetowy o znamionach melanocytowych skóry – stan aktualny
12:20 Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska Krajowy Rejestr Nowotworów – zintegrowany system rejestracji nowotworów złośliwych w Polsce
12:40 Jacek Rumiński, Maksym Wezdecki, Adam Bujnowski, Jerzy Wtorek Analiza aktywności osób z zastosowaniem czujników ruchu
13:00 Mariusz Kaczmarek, Antoni Z. Nowakowski, Mateusz Moderhak, Piotr Siondalski Bazy danych do rejestracji termograficznych badań medycznych
13:20-14:10Lunch
Sesja naukowa II – Bazy techniczne i kulturowe
14:10 Barbara Namysłowska-Wilczyńska, Artur Wilczyński Filtrowanie składowych modeli wariogramów mocy elektrycznej w krajowej sieci 110kV z zastosowaniem techniki krigingu
14:30 Piotr Zubielik, Marek Zajączek Portal Elektrowiz – zarządzanie danymi pomiarowymi
14:50 Agnieszka Seidel-Grzesińska, Jakub Ławniczak Narzędzia do współdzielenia danych z zakresu dziedzictwa kulturowego – przegląd
15:10 Cezary Mazurek, Aleksandra Nowak, Maciej Stroiński, Marcin Werla Europeana Cloud: Wykorzystanie technologii chmurowych do współdzielenia on-line baz danych dziedzictwa kulturowego
15:30 Lidia Stępińska-Ustasiak, Katarzyna Zamłyńska, Michał Kalisz Infona jako platforma repozytoryjna dla zasobów nauki i edukacji
15:50-16:05Przerwa na kawę
Sesja naukowa III – Bazy biblioteczne
16:05 Olga Giwer, Mirosława Lewandowska-Tranda, Maria Miller-Jankowska Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej – współudział Biblioteki Głównej PW w tworzeniu repozytorium uczelni
16:25 Lidia Derfert-Wolf, Dorota Buzdygan Baza danych BazTech – integracja i poszerzanie dostępu
16:45 Maciej Dziubecki, Piotr Marcinkowski W kierunku konsolidacji, współpracy i potrzeb użytkownika – jak systemy nowej generacji zmieniają biblioteki
17:05 Andrzej Koziara, Małgorzata Waga Systemy informatyczne i elektroniczne urządzenia technologiczne Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
17:25 Beata Korzystka, Krzysztof Ober Centralne repozytorium wiedzy Politechniki Poznańskiej – koncepcja, metodologia, organizacja
17:45 Anna Komperda, Barbara Urbańczyk DONA – baza dorobku naukowego Politechniki Wrocławskiej źródłem wiedzy o potencjale naukowym uczelni
19:00-22:00Uroczysta kolacja Gdynia Orłowo – wyjazd autobusów 18:30 sprzed WETI PG

Wtorek, 9. IX. 2014 r. – Politechnika Gdańska

08:40-09:20Referat plenarny 3: Juliusz L. Kulikowski "Jakość danych – pojęcia ogólne i sposoby oceny"
09:20-10:00 Referat plenarny 4: Cezary Mazurek, Maciej Stroiński, Marcin Werla, "Biblioteki cyfrowe impulsem do rozwoju nowych usług e-Infrastruktury – na przykładzie Federacji Bibliotek Cyfrowych"
Sesja promocyjna
10:00 Stanisław Rejowski (Action S.A.) Implementacje nowych technologii serwerowych
10:20 Krzysztof Góźdź (HP) HP StoreAll – wszystkie dane w jednym miejscu
10:40 Krzysztof Małek, Łukasz Sadalski (Wasko + HDS) Jedna platforma dla wszystkich danych
11:00 Marcin Kaczmarski (Intel) Optymalna konfiguracja serwera – zasady doboru komponentów
11:20-11:40Przerwa na kawę
Sesja naukowa IV – Narzędzia bazodanowe
11:40 Jerzy W. Grzymała-Busse, Łukasz Piątek LEMRG – algorytm generowania pokoleń reguł decyzji dla baz danych z dużą liczbą atrybutów
12:00 Henryk Krawczyk, Jerzy Proficz, Piotr Orzechowski Modele przetwarzania aplikacji na klastrach obliczeniowych
12:20 Sławomir Szydłowski, Jacek Seń, Krzysztof Skibicki, Andrzej Kunicki, Lena Szymanek System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą
12:40 Michał Białoskórski Rozproszone składowanie i przetwarzanie danych – dostępność, bezpieczeństwo, poufność
13:00-14:00Lunch
Sesja naukowa V – Bazy informacyjne I
14:20 Małgorzata Janiak Bazodanowy system informacyjny o ofercie edukacyjnej szkoły wyższej
14:40 Alicja Laskowska, Paweł Kędziora, Marcin Krystek, Bartosz Lewandowski, Cezary Mazurek, Juliusz Pukacki MARKOS – semantyczne repozytorium otwartego oprogramowania
15:00 Andrzej Sobecki Składowanie i dostęp do danych w rozproszonym systemie ochrony własności intelektualnej
15:20-15:40Przerwa na kawę
Sesja naukowa VI – Bazy informacyjne II
15:40 Barbara Namysłowska-Wilczyńska, Janusz Wynalek Analiza przestrzenna pola przemieszczeń na podstawie monitoringu geodezyjnego
16:00 Cezary Mazurek, Piotr Grzybowski, Marcin Wolski Otwarty Standard Danych Oświatowych
16:20 Joanna Pardus Integracja i udostępnianie danych przestrzennych w procesie tworzenia wizualizacji przyrodniczych
16:40 Mirosław Darecki, Marek Kowalewski, Jerzy Dera, Mirosława Ostrowska, Bogdan Woźniak Dane i produkty zintegrowanego systemu satelitarnej teledetekcji Morza Bałtyckiego – SatBałtyk (więcej informacji tutaj)
17:00 Przemysław Kulesza, Piotr Piotrowski, Michał Wójcik Spójne wyszukiwanie w zbiorze różnorodnych danych geograficznych – metamodel i metoda wyszukiwania
19:00-22:00Morska Przygoda – wyjazd autobusów 18:30 sprzed WETI PG

Środa, 10. IX. 2014 r. – Instytut Oceanologii w Sopocie

08:00Wyjazd autobusu do Instytutu Oceanologii PAN sprzed WETI PG
08:40-08:50 Przywitanie w Instytucie Oceanologii PAN: Janusz Pempkowiak – Dyrektor Instytutu
08:50-09:30 Referat plenarny 5: Krzysztof Goczyła "Big Data i 5V – nowe wyzwania w świecie danych"
Sesja naukowa VII – Bazy przyrodnicze
09:30 Ewa Lewandowska, Joanna Szewczykiewicz Nowe usługi informatyczne systemu bibliotecznego Instytutu Badawczego Leśnictwa
09:50 Marcin Mionskowski, Damian Korzybski Bazy danych Leśnego Centrum Informacji
10:10 Zofia Kasprzak, Olimpia Małecka, Mariusz Polarczyk Rozwój bazy AGRO – poszerzenie zawartości o pełne teksty i elementy dla tworzenia POL-indeksu i PBN
10:30 Dorota Grygoruk, Damian Korzybski, Marcin Mionskowski Hurtownia danych naukowych w Leśnym Centrum Informacji
10:50-11:05Przerwa na kawę
Sesja naukowa VIII – Bazy geoinformatyczne
11:05 Wojciech Paciura Aplikacje mobilne Centralnej Bazy Danych Geologicznych czyli geologiczne mapy w telefonie, na tablecie
11:20 Włodzimierz Krzymiński Koncepcja wspólnego indeksu danych (CDI) podstawą europejskiego systemu dystrybucji danych oceanograficznych w ramach SeaDataNet i EMODne
11:35 Artur Nowicki, Lidia Dzierzbicka-Głowacka, Maciej Janecki System automatycznej kontroli modelu 3D CEMBS w wersji operacyjnej z asymilacją danych satelitarnych
11:50 Marcin Wichorowski, Katarzyna Fidler, Marek Zwierz Zarządzanie informacją w systemach planowania przestrzennego w obszarach morskich
12:05 Marek Zwierz Wykorzystanie infrastruktury ZSPDO na przykładzie serwisu hydrometeorologicznego dla Kadry Olimpijskiej Polskiego Związku Żeglarskiego
12:20 Marcin Wichorowski, Sławomir Sagan Zintegrowany System Przetwarzania Danych Oceanograficznych – Centrum Danych Oceanograficznych IO PAN
12:35Podsumowanie i zamknięcie Konferencji
12:50Obiad

Data modyfikacji: 2014-12-05 14:44