INSPIRACJA INTEGRACJA IMPLEMENTACJA

 infobazy 2014

Gdańsk - Sopot | 8 - 10 września 2014
VII Krajowa Konferencja Naukowa
pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Komitety

Patronat Konferencji

 • Lena Kolarska-Bobińska Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Michał Kleiber Prezes Polskiej Akademii Nauk
 • Henryk Krawczyk Rektor Politechniki Gdańskiej

Rada Programowa

 • Antoni Nowakowski - Politechnika Gdańska - Przewodniczący Rady
 • Marek Adamczewski - Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk
 • Wojciech Cellary - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Krzysztof Goczyła - Politechnika Gdańska
 • Jacek Koronacki - Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa
 • Juliusz L. Kulikowski - Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Warszawa
 • Jan Madey - Uniwersytet Warszawski
 • Tomasz Makowski - Biblioteka Narodowa
 • Stanisław R. Massel - Instytut Oceanologii PAN, Sopot
 • Mścisław Nakonieczny - Politechnika Gdańska, CI TASK
 • Barbara Namysłowska-Wilczyńska - Politechnika Wrocławska
 • Marek Niezgódka - Uniwersytet Warszawski, ICM
 • Jacek Oko - Politechnika Wrocławska, WCSS
 • Janusz Pempkowiak - Instytut Oceanologii PAN, Sopot
 • Jacek W. Rumiński - Politechnika Gdańska
 • Jolanta Stępniak - Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
 • Maciej Stroiński - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, PCSS
 • Jolanta Talbierska - Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
 • Jan Węglarz - Politechnika Poznańska
 • Jan M. Węsławski - Instytut Oceanologii PAN, Sopot
 • Kazimierz Wiatr - Akademia Górniczo-Hutnicza, ACK CYFRONET

Komitet Organizacyjny

 • Mścisław Nakonieczny - Centrum Informatyczne TASK
 • Jacek Wyrwiński - Instytut Oceanologii PAN
 • Rafał Tylman - Centrum Informatyczne TASK
 • Marcin Wichorowski - Instytut Oceanologii PAN
 • Małgorzata Górka - Instytut Oceanologii PAN
 • Bartosz Pliszka - Centrum Informatyczne TASK
 • Ewa Politowska - Centrum Informatyczne TASK
 • Irena Gereluk - Centrum Informatyczne TASK
 • Bogusław Śmiech - Centrum Informatyczne TASK
 • Paweł Gepner - Intel Corporation
 • Krzysztof Góźdź - Hewlett Packard
 • Edward Wojtysiak - Action S.A.

Data modyfikacji: 2014-02-24 16:10