INSPIRACJA INTEGRACJA IMPLEMENTACJA

 infobazy 2014

Gdańsk - Sopot | 8 - 10 września 2014
VII Krajowa Konferencja Naukowa
pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dla Autorów

Przewidujemy organizację sesji plenarnych i tematycznych. Decyzję o przydziale do poszczególnych sesji podejmie Rada Programowa Konferencji po otrzymaniu od Uczestnika Konferencji tytułu oraz streszczenia referatu (w języku polskim oraz angielskim).

Streszczenia referatów w języku polskim oraz angielskim zrecenzowane i zaakceptowane przez Radę Programową Konferencji wydane zostaną w postaci materiałów konferencyjnych w formie drukowanej (książka w formacie B5, druk czarno-biały) oraz opublikowane na stronach internetowych Konferencji: www.infobazy.gda.pl. Ponadto streszczenia referatów oraz teksty referatów zrecenzowane i zaakceptowane przez Radę Programową Konferencji wydane zostaną w postaci materiałów konferencyjnych w formie elektronicznej.

Teksty streszczeń i referatów należy dostarczać nam poprzez elektroniczny system rejestracyjny w określonym w harmonogramie terminie. Nazwa przesyłanego nam pliku powinna zaczynać się od nazwiska głównego autora i powinna zawierać istotne elementy tytułu referatu. Długość nazwy pliku nie powinna przekraczać 60 znaków.

Streszczenie

Streszczenie referatu powinno mieścić się na dwóch stronach A4 - jedna strona powinna zawierać streszczenie w języku polskim, druga w języku angielskim.
Wzór streszczenia (dokument MS Word)

Referat

Ogólne wytyczne:

  • objętość referatu: do 8 stron formatu A4, łącznie z rysunkami,
  • preferowany format nadsyłanych tekstów: RTF; dopuszczalne formaty: MS Word Document, OpenOffice Document.

Szczegółowa instrukcja dla autorów dotycząca formatu referatu: HTML | Dokument MS Word

Autorzy wybranych prac zostaną zaproszeni do udziału w przygotowaniu artykułów do opublikowania w specjalnym zeszycie TASK QUARTERLY w języku angielskim (5 pkt. wg MNiSW).

Data publikacji: 2013-12-23 Data modyfikacji: 2014-04-03 21:23